Dette nettstedet åpnet 18. januar 2009 og er en undersone av bergen360.no og i regi av BA. Alle som vil kan bidra med sine bilder. Bilder her vil kunne komme på trykk i BA eller bli brukt i andre av BAs medier. BAs serie “Den gang da” finner du hver dag i avisen. Har du bilder av mennesker, så passer de gjerne bedre på MittogDitt-sonen. Før du legger ut bilde, søk om du finner samme bilde fra før. Og du må ha opphavsrettigheter til bildet, eller godkjenning fra dem som har det.
Album: 1800-1879 | 1880-1889 | 1890-1899 | 1900-1909 | 1910-1919 | 1920-1929 | 1930-1939 | Bergen i krig 1940-1945 | 1940-1949 | 1950-1959 | 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | Ukjent årstall | Brudepar | Klassebilder | Postkort | Samferdsel | Offshore | Buekorps | BergensQuiz | Uløste Mysterier

Isdalen med Svartediket ca. 1900

Vi ser Isdalen med Svartediket fra Knatten ca. år 1900. Dette var før bygging av ny demning som satte den gamle vei under vann. Hus skimtes innerst ved vannet.
(UiB Billedsamlingen).

Vist 3023 ganger. Følges av 7 personer.

Kommentarer

Her lå gården Tarlebø. (også denne satt under vann)! Min Tipp-tipp-oldemor – Bergithe Nielsdatter Tarlebø Hilt, f. 1821 – kom fra denne gård. Hun ble gjort arveløs, og arvingene ble derved hennes brødre, Mons og Berge. De hadde gården til Bergen Kommune kjøpte den, for siden å plassere den under vann – drikkevann! Årsak til at Bergithe ble gjort arveløs, er jeg ikke helt sikker på; enten kan det ha vært fordi at hun ble gift med en tysker av innvandrerslekt, eller at hun ble – utenfor ekteskap – gjort gravid av denne -, Johan Gottfried Ludolph HIlt. Ludolph hengte seg i april, 1870 nede i gaarden hvor han var gesell på Tyskebryggen. Hvorfor han hengte seg, vet ingen! Men – muligens – kan årsaken ligge i hans hustru; muligens hakket hun så mye på ham i forbindelse med at hun den gang ble gjort arveløs, at det ble mer enn han kunne makte og bære. (?) I Kirkebøkene for Korskirken, står det kort – og brutalt: “Han hengte sig”! Litt utenfor: Det har jo vært en del skriverier om “spøkelset Ludolph” på Hanseatisk Museum; kan det være “min” til slekten "Ludolph…?! PS: Ta det siste med et smil, selv om hva omkring at min Tipp-tipp-oldefar hengte seg der nede, er aldri så tragisk…
Kjell Johan.

Har lagt ut Dødsanmeldesen om dette selvmord nå; du vil nok finne det – om Carl Ole C. har lagt sitt bilde av Isdalen ut under årene, 1900 til….
Kjell Johan.

I februar mnd. 1977 var det krise med vannforsyningen i Bergen. Da var vannet nedtappet hele 13 m, og hele den gamle veien kom frem igjen. Jeg tok noen bilder den gangen. Skal finne dem frem å legge dem ut ved første anledning.

Hei Ove! Det der hørtes (lest) ganske så interessant ut.!!!!
Kjell Johan.

Kjell Johan, er det ikke gården Garmannslund som ligger der inne? Tror gården(e) Tarlebø lå lenger oppe i Våkendalen…..

(M. Selmer – UiB Billedsamlingen)

Meget sannsynlig, Ole. Jeg er ikke så veldig kjent i de trakter! Kanskje jeg hadde vært mer oppegående her, om min forlengst – gone with the wind – tipp-tipp-oldemor – hadde fått sin arv….
Beste hilsen fra Kjell Johan.

Fra " Turløyper i Bergens-området"

Fra BT 15/3-2007

Fra boken " Bergen – hele byen og halve Sandviken "

Flott bilde Roy! Har boken men hadde glemt dette bildet.

Det interesante fra bilde ved Svartediket og Isdalen er at Markens Bataljon hadde en borg der som ligger under vann. Nå ble jo vannet byens drikkevann og av den grunn har de ikke kunnet få lov til å finne borgen.
Her ser vi et bilde der Svartediket er delt på to og hvordan det så ut 50 år før dette bilde vet jeg ikke. Har hørt fra markagutter at ved borgen, så står inskriptsjonen 1855. Pr i dag feirer Markens Bataljon sin stiftelse fra 1859, men vet de er eldre. Helteborg kan en også finne konturene av oppe ved skansemyren stasjon som er skansen sin borg. Og Nygårds hadde sin borg på holmen like der Mjellen&Karlsen holder til. Der var en holme på 1850 tallet som gutten hadde.

Jøss – dette var nytt!! Men her må nok de gamle “Bauekorpsgutter” på banen angående vite om dette – om denne “Borgen”, som nå ligger under vann – sammen med gården Tarlebø!!
Kjell Johan.

Men gården ligger ikke under vann, som også Carl Ole skriver så lå gården / gårdene, der var 3 stk lenger opp i Våkendalen Her kan du lese mer om gårdene
Og her kan du lese mer om Våkendalen

Jeg trodde – var sikker på – at Tarlebø ble satt under vann..? Men det var vel muligens slik at det hele “bare” ble oppkjøpt av Bergen Kommune den gang. (?)
Kjell Johan.

Her er litt mer konkret

I Våkendalen har det vært tretten gårdsbruk under hovedgårdene Garmannslund, Kobbeltveit, Tarlebø og Hardbakka.

På Tarlebø og Hardbakka har Bergens Skog- og Træplantningsselskap anlagt en kulturminneløype. Den starter ved Tarlebøbroen og går forbi de tre brukene på Tarlebø og opp til Hardbakkhaugen. Herfra går den ut mot munningen av Hardbakkdalen, ned forbi hovedbruket på Hardbakka og Mikkelsplassen til Rådmann Mohrs vei. I løypen er det satt opp informasjonsskilt.

Løypen passerer sju gårdsbruk. De var i drift til omkring år 1900 da de ble kjøpt av Bergen kommune og seinere nedlagt på grunn av faren for forurensning av drikkevannet. Gårdene lå først under Lungegårdsgodset, men ble omkring 1700 solgt til prester og borgere i Bergen. Utpå 1700-tallet kom de i eie av bønder. Den nære beliggenheten til Bergen gav bøndene god avsetning for landbruksvarer.

Nå ble jo Svartediket oppført i 1855 som byens vannforsyning og ble Norges første moderne vannverk med rør under trykk til byens borgere. Borgen til Markens Bataljon har ligget under vann siden den gang, men har vært synlig engang på 20 tallet da vannstanden var usedvanlig lav pga tørke. De fant da borgen og 1855, men pga sterke motstand fra Dræggens Buekorps valgte Markaguttene 1859 som stiftelses år. Nå er det merkelig at i Dræggens historie fra 1856 møtte de et buekorps inne i Marken som var på vei til Isdalen.
Selv Ladegårdens Bataljon er fra 1855 også og flere av stifterne før 1870 var med på 50 års jubileet under fanen med inskriptsjonen 1855. Det er vel også sånn at Nøstets Bataljon påberopte seg stiftelses året 1848 og Krohnvikens Bataljon i 1852. Det å være stiftet før 1856 ble av Dræggens nesten som en krigserklæring å betegne. :-)

2010

I oktober 1947 tok kommunen opp til behandling saken om flytting av oppsynsmannsboligen ved ammunisjonsmagasinet i Isdalen.

4. divisjon hadde ingen innvendinger mot at huset ble flyttet høyere opp, eller å bruke den nye Tarlebøveien rundt Isdalsvannet for transport. Betingelsen var at veien tålte slik trafikk.

Divisjonen forespurte om ikke kommunen kunne stå for flyttingen av huset. Byarkitekten beregnet at slik flytting ville koste kr 18.500,-, og veiutvalget anbefalte at kommunen innvilget beløpet.

Bildesamlingen (7541 bilder)

 

1900-1909 (383 bilder)

 
Annonse

Nye bilder