Dette nettstedet åpnet 18. januar 2009 og er en undersone av bergen360.no og i regi av BA. Alle som vil kan bidra med sine bilder. Bilder her vil kunne komme på trykk i BA eller bli brukt i andre av BAs medier. BAs serie “Den gang da” finner du hver dag i avisen. Har du bilder av mennesker, så passer de gjerne bedre på MittogDitt-sonen. Før du legger ut bilde, søk om du finner samme bilde fra før. Og du må ha opphavsrettigheter til bildet, eller godkjenning fra dem som har det.
Album: 1800-1879 | 1880-1889 | 1890-1899 | 1900-1909 | 1910-1919 | 1920-1929 | 1930-1939 | Bergen i krig 1940-1945 | 1940-1949 | 1950-1959 | 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | Ukjent årstall | Brudepar | Klassebilder | Postkort | Samferdsel | Offshore | Buekorps | BergensQuiz | Uløste Mysterier

Nygårdsgaten ca. 1870

Nygårdsgaten ca. år 1870 sett mot nord. Den ble i begynnelsen (tidstypisk) kalt “Nygaardschausséen”. På bildet kan vi i forgrunnen se nyplantede trær og (skimte) hesjer. Husene til venstre var spekulasjonsbygg, oppført før reguleringsplanen for Nygård ble vedtatt. Av den grunn var de i flere år uten innlagt vann. For å endre på dette, tilbød huseierne kommunen dobbel vannavgift. I 1868 ble vannledningen ført frem til ytre deler av Nygård.
Kilde: “Æn om vi klædde fjeldet” av Jo Gjerstad (1993)
(Foto: P.A. Thorén, Det Kongelige Bibliotek, København)

Vist 1066 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Unikt og flott bilde. Mon tro hvem som sto som eiere av spekulasjonshusene da. Det var i dette området min oldefar (på fars siden) siden startet opp sin virksomhet med sine sønner.

Nygård 1865
UBB-KK-M-121
Fotograf: Knudsen, Knud
01.01.1865 – 31.12.1865
Geografiske lokasjoner:
Pleiestiftelsen for spedalske, Kalfarveien 31, Lungegårdshospitalet, Johan Hansens sønner A/S reperbane, Nygårdsgaten 20 – 28,

Bildesamlingen (7541 bilder)

 

1800-1879 (229 bilder)

 
Annonse

Nye bilder