Dette nettstedet åpnet 18. januar 2009 og er en undersone av bergen360.no og i regi av BA. Alle som vil kan bidra med sine bilder. Bilder her vil kunne komme på trykk i BA eller bli brukt i andre av BAs medier. BAs serie “Den gang da” finner du hver dag i avisen. Har du bilder av mennesker, så passer de gjerne bedre på MittogDitt-sonen. Før du legger ut bilde, søk om du finner samme bilde fra før. Og du må ha opphavsrettigheter til bildet, eller godkjenning fra dem som har det.
Album: 1800-1879 | 1880-1889 | 1890-1899 | 1900-1909 | 1910-1919 | 1920-1929 | 1930-1939 | Bergen i krig 1940-1945 | 1940-1949 | 1950-1959 | 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | Ukjent årstall | Brudepar | Klassebilder | Postkort | Samferdsel | Offshore | Buekorps | BergensQuiz | Uløste Mysterier

Sandbrogadens Mekaniske Værksted

Bildet, tatt av Nyblin rundt århundreskiftet, viser en av bygningene til Sandbrogadens Mekaniske Værksted, firma anlagt av svensken Ferdinand Frick i 1886. Verkstedets beliggenhet, kun 50 meter fra Festningskaien, gjorde det fra starten velegnet for alle slags skipsreparasjoner som ikke krevde dokksetting. Var dette likevel nødvendig, disponerte man “Dikkedokken” på Verftet.
Bygningen vi ser er verkstedets lange smie og verkstedsbygning, adresse Sandbrogaten 2.
Legg merke til Bradbenktrikkens skiftespor i den brostensbelagte gaten.
(Kilde “Fra De Gamle Gater – Bradbenken – Dreggen – Kroken” av Jo Gjerstad).

Vist 457 ganger. Følges av 6 personer.

Kommentarer

Kjent bilde fra sporveiens historie gjennom 100 år 1897-1997.

Hvorfor akkurat Sandbrogaden/Sandbrogaten ? (til 1993 Sandbrugaten)
Iflg. Bergen byleksikon; ….. “gammelt gatenavn, offisielt vedtatt i 1857. Skriver seg fra middelalderen, da det her gikk en bro eller oppfylling over >Veisan som forbindelse mellom Holmen (Bergenhus) og byen”.

merkelig at det ikke er kjøreledninger eller stolper her til trikken..(?)
ikke noe som tyder på at de er fjernet eller snart skal komme….
har et gammelt julekort med noen skinner jeg ikke har klart å finne ut av ( se oppe i høyre hjørne)
kan det være et sidespor fra jernbanens havnespor til Festningskaien….(?)

Jeg er nokså bestemt på at dette må være i begynnelsen av Sanbrogaten. Jeg ser for meg husene i bakgrunden er Nye Sandviksvei ved Wisner Folkebad og fjellet i bakgrunden er Sandviksfjellet. Muren til venstre på billede er Bergenhus Festning. Sporene i gaten kan være jernbanespor inn til Koengen ????

Bildet er fra Sandbrogaten og er tatt en tid etter at trikkelinjen til Bradbenken ble nedlagt i år 1900. Det var dobbeltspor her for å få plass til to trikker ved ankomst og avgang. Når det gjelder det øvrige bildet med spor, (det tegnede), så er det snakk om jernbanens første havnespor over Tyskebryggen til Bontelabo.

Det er flott, Jan. Dermed er Sandbrogaten oppklart.
Noe mere uklart er det med postkortet.Det er poststemplet i 1905. Dengang var det ingenting ved Bontelabo og Skoltegrunnskaien var knapt planlagt. Jernbanesporet gikk – så vidt jeg vet -til Festningskaien. Mulig det er tegneren som har tatt seg visse friheter…..eller gikk det et spor inn på Koengen …

HC. Sporet gikk først til Festningskaien. Så bloe det forlenget i en kurve og inn dit stasjonen på Koengen senere kom. Har sjekket dette med et gammelt jernbanekart om havnebaner i Bergen.

Bildesamlingen (7541 bilder)

 

1900-1909 (383 bilder)

 
Annonse

Nye bilder