Dette nettstedet åpnet 18. januar 2009 og er en undersone av bergen360.no og i regi av BA. Alle som vil kan bidra med sine bilder. Bilder her vil kunne komme på trykk i BA eller bli brukt i andre av BAs medier. BAs serie “Den gang da” finner du hver dag i avisen. Har du bilder av mennesker, så passer de gjerne bedre på MittogDitt-sonen. Før du legger ut bilde, søk om du finner samme bilde fra før. Og du må ha opphavsrettigheter til bildet, eller godkjenning fra dem som har det.
Album: 1800-1879 | 1880-1889 | 1890-1899 | 1900-1909 | 1910-1919 | 1920-1929 | 1930-1939 | Bergen i krig 1940-1945 | 1940-1949 | 1950-1959 | 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | Ukjent årstall | Brudepar | Klassebilder | Postkort | Samferdsel | Offshore | Buekorps | BergensQuiz | Uløste Mysterier

Ved Nygårdsbroen i 1928

Bildet er hentet fra Morgenavisens bildeserier fra 70-årene og har tittel “Med ryggen mot Nygårdsbroen i 1928”. Fotografen (ukjent) hadde i forgrunnen restene etter det gamle jernbanesporet.

Vist 814 ganger. Følges av 7 personer.

Kommentarer

Til sammenligning har vi et bilde fra Morgenavisens samme bildeserie, denne gang fra 1973:

Her ser vi et strøk i oppløsning og under nydannelse…..

En sværm av betongbier hjem til kuben som er destruert….
Et eller annet sted i bakhodet mener jeg å ha sett et bilde av en jernbanebro som krysser nedre del av Solheimsgaten akkurat her på dette stedet – gamle Vossebanen.. finnes det noe sted

På det første ligger det to bolighus på høyre side av veien. Er det noen som kan si hvilke hus det er. Jeg er på leit etter arbeiderboliger i Solheimsviken og i dette området kan arbeiderboligene til Strømmen Jernstøperi ha lagt.

Carl Ole. Dette var et virkelig flott og svært så interessant foto fra Strømmen (I Bergen).

Litt om det øverste bildet: Far forteller at inn til venstre i Møllendalsveien lå Wingaards jernstøperi. Huset på venstre side av Fjøsangerveien var bolighus. På høyre side, inn i Solheimsviken,lå som bildet viser to store trehus. Det nærmest sjøen var Årstad bibliotek i hele 1. etasje.Dit gikk guttene og hørte på eventyrstund. I 2. etasje bodde brovakten på Nygårdsbroen. Han het Olaf Olsen. Sønnen hans spilte fiolin i Harmonien.
Det lave huset i front var et steinhuggeri og huset ytterst til høyre mot sjøen var Selen Galvano.
Det andre store trehuset var bolighus og rommet en “snopebutikk” i 1 etasje. den het " Briliant". Solgte også aviser og blader o.l.Hele gaten oppover var bebygget av trehus som ble oppført etter 1855. men far mener at alle disse var private.

Bilde nr. 2 er vel fra utvidelsen av Fjøsangerveien på begynnelsen/midten av 1970-tallet. Under den utvidete veien fikk BMV (området med kranen) ny og verdifull lagerplass. På den tiden gikk det fremdeles rimelig bra med det godt over 100 år gamle skipsverftet, men ikke mange årene etter var det slutt.

BMV sin store fest ved 100 årsfeiringen i 1955 er verd å ta med seg.

Dette er min hjemmebane, så prøver meg litt. Huset helt til høyre er Solheimsgaten 1, strøkets eneste murhus. I første etasje drev et firma med fornikling m.m., Selen Galvano. Flott og blankt ble det. Det nærmeste,store huset , Solhemsgt. 1a var vel der det en gang var et bibliotek. Der bodde forøvrig brovokteren som hadde som jobb å styre heving av Nygårdsbroen, når større båter skulle gjennom til Store Lungegårdsvann. Det neste huset var Solheimsgt. 1b, som tidligere inneholdt områdets politistasjon, og der jeg hadde gleden av å bo i 19 år.Uteområdet på bildet var kalt Nellien, en stor plass som kunne brukes til det meste, og ble det.På den andre siden av Fjøsangerveien ser man forøvrig deler av Ford i Strømmen.

Er det noen som vet når Solheimsgaten 1a og 1 b opprinnelig ble bygget. Kan dette være de opprinnelige arbeiderboliger tilhørende Strømmen støperi (Wingaard Jernstrøperi.) Firmaet hadde arbeiderboliger her

Disse var etablert før 1864 og ble stengt i 1974:
Sunnhetskommisjonen, protokoll I, 1874, folio 12 og 13

9) I Viingaards Arbeiderbolig i Solheimsvigen findes
fremdeles Kvistværelserne ubeboelige, og Politiet bli-
ver at opfordre til i følge denne Sundhedc. Beslutning at
drage Omsorg for, at disse Leiligheder snarest mulig,
senest inden April m.A., ryddiggjøres, og ikke igjen udleies
førinden der sørges for tilstrekkelig Lys i Værelserne, og
tillige at der sørges for at der for Ildebrands tilfældes Skyld
ere tvende hensigtsmæssige Nedgange fra Loftsetagen, i stedet
for at der nu kun er een, som fører igjennem alle Etager.
Ligesaa bliver Viingaards Støberiers Eiere gjennem Politiet at
tilpligte, at drage Omsorg for at Ventil og Skjærm anskaffes
uopholdelig over Kogsovnen i beboelsesværelset over deres heste
stald.

Om de ble utbedret vet jeg ikke, men jeg skal lete videre i protokollene for Sunnhetskommisjonen.

1920-1929 (335 bilder)

 

1970-1979 (290 bilder)

 

Bildesamlingen (7541 bilder)

 
Annonse

Nye bilder