Dette nettstedet åpnet 18. januar 2009 og er en undersone av bergen360.no og i regi av BA. Alle som vil kan bidra med sine bilder. Bilder her vil kunne komme på trykk i BA eller bli brukt i andre av BAs medier. BAs serie “Den gang da” finner du hver dag i avisen. Har du bilder av mennesker, så passer de gjerne bedre på MittogDitt-sonen. Før du legger ut bilde, søk om du finner samme bilde fra før. Og du må ha opphavsrettigheter til bildet, eller godkjenning fra dem som har det.
Album: 1800-1879 | 1880-1889 | 1890-1899 | 1900-1909 | 1910-1919 | 1920-1929 | 1930-1939 | Bergen i krig 1940-1945 | 1940-1949 | 1950-1959 | 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | Ukjent årstall | Brudepar | Klassebilder | Postkort | Samferdsel | Offshore | Buekorps | BergensQuiz | Uløste Mysterier

Systue

Fant dette bildet på Digitalt Museum med tekst: “Bygård i Bergen?” Etter litt “detektivarbeid” rundt husnummeret, som er 12, fant jeg ut at det var Klosteret nr. 12 (nåværende Strangehagen 2) ved nedgangen til Vestre Holbergsallmenning. Navnet var “Klosterets Vaskeri og Strykeri” iflg. adresseboken for 1942. Årstall for foto er usikkert.
(Eier: Telemark Museum – fotograf ukjent).

Vist 615 ganger. Følges av 6 personer.

Kommentarer

I følge " Det Norske Næringsliv " Bergen Fylke er de der og i 1945. Huseier er i følge Bergen Bys Matrikkel 1946 – Bergens Indremisjon. De er der og i 1958.

Systuen (døren til venstre) kan ha vært drevet av Helga og Marie Fausk (henholdsvis syerske og rullerske) som holdt til i Klosteret 12 iflg. Adresseboken av 1958.

Ser ut som dette bygget stort sett har bevart sitt utvendige utseende. Jeg ville gjettet på at bildet
er fra rundt århundreskiftet. Av historiske kart kan det tyde på at dette bygget i allefall er oppført
før 1880.

Nabohuset til venstre, som vi ikke ser, mistenker jeg for å være barndomshjemmet til forfatteren
John Paulsen. Huset og beliggenheten passer godt til hans beskrivelser i boken “Bergens-billeder”
fra 1911.

Fint å se dette bilde tilbake til barndommens rike. På veggen der har jeg mange ganger spilt ball. Da jeg vokste opp var det vaskeri, pikehjem og lager for Safa. Bjørn når bodde John Paulsen der?

I adresseboken 1924-1925 het det Kvindehjemmets Vaskeri , Klosteret 12.

Torill, ifølge Paulsen selv flyttet familien hans dit fra Engen da han var et par år gammel.
Han var født i 1851. Han beskriver hvordan hele plassen på Klosteret ble gravd ut i 1860.
Han ble senere konfirmert i Nykirken. Huset skal ha blitt værende i familiens eie til etter 1900.

Videre ser jeg i Gustav Brosings bok “Bergen vår by” under et fotografi av husets bakside,
at det var her Paulsen vokste opp. Huset har utenom å være bolighus, tjent både som
barneskole, kro og herberge.

Nesten utrolig hva som dukker opp når man “graver” litt

Bjørn,Veldig kjekt å lese det skriver om Kloseret 11 i dag nr 22 litt av historien til huset.Jeg har vært mye i det huset helt fra 1955 og nesten daglig fra 1962 og helt til det ble solgt ut av Breivik familien. Hvor kan jeg finne all informasjonen om huset? Det var Smith Sivertsen som eide i 1955 og han hadde utsalg der og solgte de beste brødkakene jeg har smakt.
Det var fortsatt Kvindehjem da jeg vokste opp 1948 og i hvertfall ut på 1960 tallet. Vaskeriet var i kjelleren og hadde inngang i Vestre Holbergalmenning.

Arnulf, hvordan finner jeg frem til adressebøkene?

Prøv denne lenken, adressebøkene ligger under Digitale bøker;
http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=digitalbokhylla.htm&spraak=n

Bildesamlingen (7541 bilder)

 

Ukjent årstall (434 bilder)

 
Annonse

Nye bilder