Dette nettstedet åpnet 18. januar 2009 og er en undersone av bergen360.no og i regi av BA. Alle som vil kan bidra med sine bilder. Bilder her vil kunne komme på trykk i BA eller bli brukt i andre av BAs medier. BAs serie “Den gang da” finner du hver dag i avisen. Har du bilder av mennesker, så passer de gjerne bedre på MittogDitt-sonen. Før du legger ut bilde, søk om du finner samme bilde fra før. Og du må ha opphavsrettigheter til bildet, eller godkjenning fra dem som har det.
Album: 1800-1879 | 1880-1889 | 1890-1899 | 1900-1909 | 1910-1919 | 1920-1929 | 1930-1939 | Bergen i krig 1940-1945 | 1940-1949 | 1950-1959 | 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | Ukjent årstall | Brudepar | Klassebilder | Postkort | Samferdsel | Offshore | Buekorps | BergensQuiz | Uløste Mysterier

LeaHall-1917

Lea Hall i 1917. Oppført i 1899 av statsråd og fabrikkeier Gerdt Meyer Bruun. Bygget ble noe større enn beregnet da målene G.M.Bruun som var i England oppga var i alen. Byggmester misforstod og oppførte bygget i meter. Skipsreder Erik Grant Lea kjøpte eiendommen i 1915 og kalte eiendommen Lea Hall. Han gikk konkurs i 1922 og Bergen Kreditbank overtok huset som igjen ble solgt til Bergen kommune samme året. Det var da tenkt som midlertidig lærerhøyskole men ble brukt som barneskole (Solhaug barneskole 1923-2003). Fra 1939 var det spesialskole for barn med adferdvansker. Solhaug barnehage flytter inn i 2016 når bygget er rehabilitert for 34mil, og får plass til 54 barn.

Vist 150 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Tidligere tjente Leaparkens nordlige del som søppelfylling for Bergen.

Høsten 2015 ble det her funnet en kobbermynt fra senmiddelalderen (mellom 1350 og 1537) som trolig har kommet med søppelet den gangen.

Bildesamlingen (7541 bilder)

 

1910-1919 (400 bilder)

 
Annonse

Nye bilder