Dette nettstedet åpnet 18. januar 2009 og er en undersone av bergen360.no og i regi av BA. Alle som vil kan bidra med sine bilder. Bilder her vil kunne komme på trykk i BA eller bli brukt i andre av BAs medier. BAs serie “Den gang da” finner du hver dag i avisen. Har du bilder av mennesker, så passer de gjerne bedre på MittogDitt-sonen. Før du legger ut bilde, søk om du finner samme bilde fra før. Og du må ha opphavsrettigheter til bildet, eller godkjenning fra dem som har det.
Album: 1800-1879 | 1880-1889 | 1890-1899 | 1900-1909 | 1910-1919 | 1920-1929 | 1930-1939 | Bergen i krig 1940-1945 | 1940-1949 | 1950-1959 | 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | Ukjent årstall | Brudepar | Klassebilder | Postkort | Samferdsel | Offshore | Buekorps | BergensQuiz | Uløste Mysterier

1890-1899

Fantoft stavkirke 1892

Datert 1892 Axel Lindahl. Stavkirken som ble flyttet fra Sogn til Fantoft i 1883, og satt opp i noe modifisert utgave. Brant nesten ned i 1992. Varg Vikernes ble tiltalt, men ikke dømt for denne brannen. Bygget opp igjen og vigslet i 1997.

Torghandel 1890

Dette bilde er som alle bergensere ser fra Torget en gang rundt 1890 årene. Jeg har fått låne det av min venn Svein Ove Monsen som har det etter sin avdøde svigerfar. Det er tydelig at fiskehandelen er i gang denne fine dagen mellom strilen i robåten, som kanskje har rodd helt fra Sotra for å selge sin fisk, og Madammen i den flotte hvite kjolen. Det er som om en kan høre Madammen si til strilen ”… Les hele

Første trikketur ?

Ifølge baksiden av dette bildet har framskrittet nådd frem til Bergen. Her sikter man til trikken på bildet, sannsynligvis er det da på tale om ca 1897-98. Jeg tror motivet kan være fra Komediebakken… Foto:O. Svanøe

Vaagen 1897.

Utsnitt fra et større bilde. 1897 Rich Andvord.

Gamle Fløistuen i 1893

Her ser vi “Gamle Fløistuen” og “Fløipilen” i 1893. Bildet er hentet fra Morgenavisens serie av bilder fra Bergen i gamle dager, publisert på første halvdel av syttitallet.

Tyskebryggen 1890

Firmaet Gerdt Meyers boder på Tyskebryggen fotografert 1890. På bildet sees vippebommen i bruk med en melsekk i heisen, og til høyre en trantønne. Det gir så å si et glimt av Nordlanshandelens varebytte- tran kontra mel. I midten sees gesell Arne Eriksen og til høyre tranformann Johan Johannessen . I nedhaleren fra vippebommen står gamle Gundersen som senior i laget. Fra " Jeg tok min nystemte"

I disse Juletider...

Vil gjerne sende dere alle her på Origo en liten “Før-juls-hilsen” med dette vakre Julekort “af den gang…”! Jammen kunne de lage vakre julekort den gang – før vår tid….!!! Kjell Johan.

Dragefjellets skole sett fra Jekteviken i 1890 årene

Min farfar Aksel Georg Johannessen f 1910 d 1999 bodde i huset nedenfor skolen fra 1917-1919. Min tippoldefar Otto Wilhelm Johannessen f 1852 d 1936 var gassverkmester. I forgrunnen 3 av de elektriske fergene som trafikkerte Vågen. I huset med det runde taket ble fergene ladet. Bildet er hentet fra Sydnæs Bataljons blad Nr 1 sommeren 1968, 20 årgang

Heisann Roy, her er et gammelt hus i Bergen

området har historie helt fra slutten av 1100 tallet…

Rosenkrantztårnet i 1880 årene

Rosenkrantztårnet (eller “Walkendorfstaarnet”) sett fra kaien ved Bradbenken i 1880 årene. Legg merke til den lille “vakthytten” foran tårnet. Et dampskip ligger ved kai og karene nede i høyre hjørne tar en pust i bakken og betrakter livet på havnen. Artig er også den flotte gasslykten. Fotograf: Axel Lindahl – Eier: Norsk Folkemuseum.

Osøren jernbanestasjon

Osbanen Nesttun – Osøren På oppfordring legges et noe grenseoverskridende lokalfoto fra en svunnen tid ut her på Bergen Fotomuseum. Bildet viser Osøren jernbanestasjon med damplokomotiv, diverse rullende materiale, skip på havna fra rundt 1894. Osbanen startet på Nesttun, (NSB stasjon på gamle Vossebanen) og gikk til Osøren. Strekningen ble åpnet i 1894 og var faktisk Norges første private jernban… Les hele

Kong Oscars gate 47 (ca. år 1900)

Et merkelig hus i Kong Oscars gate 47. Det hadde to gavler, en spissgavlet og en med mansardtak. Bemerk også plassering av dør(er). Huset rommet konditori, senere kobbersmed og til slutt snopebutikk. I 1916 ble huset revet og erstattet av Smith-Sivertsens bakerikompleks. (Fra boken “Byens Barn – født i Marken på en tinntallerken” – Bodoni Forlag).

En hyllest til trikkene i Bergen 1897 - 2011

1. I atten syv og nitti da Bergen fikk sin trikk, så mente ganske mange det var dårlig politikk. Men trikken ekspanderte og linjene ble fem, og mange tusen borgere ble fraktet til sitt hjem. 2. De kjære Bergens trikker kjørte året om, det spilte ingen rolle selv når vinterstormen kom. Og under begge kriger var trikken veldig kjær, selv for den sterkt forhatte – tyske folkehær. 3. En dag bestemt… Les hele

Birkeland kirke fra Nesttun stasjon (BBA-A-1003 Ua Wesenberg 075)

Fra Bergen byarkiv, Arkivet etter Harald Wesenberg. Enerett Bergen byarkiv. Dette er trolig fra 1880-1900? Fra en samling bilder etter Harald Wesenberg (1836-1907). Jeg synes det ser ut som en jernbaneskinne nederst til høyre. Kirken ligner litt på Arna kirke, men tårnet stemmer ikke med dagens kirke.

Årstad

Mulig at det er lagt ut tidligere?

Skutevikstorvet 1897

“Offiserer og sjefsbud – anno 1897. Sjef: Evert Hansen. Korpset har nå fått øksebærere. Kilde: Torstein Slettens – “Buekorpsene i Bergen”

Tollere i Bergen 1897

Bildet er tatt utenfor Tollboden i Bergen av fotograf Hulda Bentzen. Min tippoldefar Sivert (Sivertsen) Holm var født 20.11.1816 og var altså 80 år og 3 måneder da bildet ble tatt. Orginalbildet ligger i arkivet på Tollboden. Følgende tekst fulgte med bildet: Gave fra toldoppsynsmann Nils Ellingsen Fotografert 3l. januar 1897. lste rekke sittende fra venstre: Tollassistent E. Reiersen – overtollb… Les hele

Sporveisnettet i Bergen i 1897

Flere har spurt om hvor de første trikkelinjene i Bergen gikk ved oppstarten i 1897. Etter beste evne har jeg på et moderne flyfoto over indre del av byen, markert med farger og streker hvor de 5 første linjene gikk i byens gater. Strekningen Torget – Engen avviker noe fra selve gatebildet som var aktuelt før bybrannen i 1918. Ellers er linjene stort sett som de var den gang. Grunnfoto: www.atlas… Les hele

Parkveien - slik den engang var

Bergensutstillingen 1898 – Parkveien i sin spede begynnelse – sett fra Muséhagen - fra albumet til Bergen offentlige bibliotek- der flere fotografier fra utstillingen kan nytes. Fotograf: K. Nyblin Dette fotografiet opprinnelige plassering.

Hæggernæs Dampmølle 1896

På bildet ser vi Hæggernæs Dampmølle slik den fremsto i 1896. Møllen (på Hegreneset) hadde da en matmelformalings-kapasitet på 75 tonn pr. døgn. (Kilde: “Fra Storemøllen til Fagerdalen” av Jo Gjerstad).