Dette nettstedet åpnet 18. januar 2009 og er en undersone av bergen360.no og i regi av BA. Alle som vil kan bidra med sine bilder. Bilder her vil kunne komme på trykk i BA eller bli brukt i andre av BAs medier. BAs serie “Den gang da” finner du hver dag i avisen. Har du bilder av mennesker, så passer de gjerne bedre på MittogDitt-sonen. Før du legger ut bilde, søk om du finner samme bilde fra før. Og du må ha opphavsrettigheter til bildet, eller godkjenning fra dem som har det.
Album: 1800-1879 | 1880-1889 | 1890-1899 | 1900-1909 | 1910-1919 | 1920-1929 | 1930-1939 | Bergen i krig 1940-1945 | 1940-1949 | 1950-1959 | 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | Ukjent årstall | Brudepar | Klassebilder | Postkort | Samferdsel | Offshore | Buekorps | BergensQuiz | Uløste Mysterier

Viser arkivet for oktober, 2015

Den nydelige Botanisk Hage, i sol, og – med svalende skygge over seg fra de store og vakre trær. Og – med “Dyremuséet” ruvende i bakgrunn, der gardinene er trukket for til skjerm for de utstoppede dyr innenfor mot det skarpe solskinn utenfra…

Foto: Tom Vassdal.

Kilde, boken: “Smiling Bergen”. J. W. Eides Forlag. 1949.

Kjell Johan.

Foto tatt fra Strandsiden og Tvers over Vågen en disig morgen (eller sannsynligvis mer korrekt:
sen kveld) med tungt skydekke, og – med Rosenkrantztårnet, Festningskaien og litt av Bergenhus nærmest i silhuett som bakgrunnsteppe…
(Her har jeg tatt med tekst under bildet.)

Foto: Ragnar Waage.

Kilde, den engelsspråklige bok: “Smiling Bergen”. J. W. Eides Forlag. 1949.

PS: Bildet var ganske matt og utydelig, derfor gjorde jeg et forsøk på å forbedre det, men noe større forbedring enn dette var ikke mulig. Likevel; det er jo et flott, og stemningsfullt bilde.

Kjell Johan.

Dette er min oldefar – Severin Monsen, sønn av Elias Monsen, smeden på Nesttun. Jeg lurer på om noen gjenkjenner hatten min oldefar har på seg – hvilket yrke kan det være? Han er født i 1892 og døde allerede i 1919…

Fiskebåter i landligge innerst i Vågen på kveldstid, med gatebelysningen reflekterende i de regnvåte kaistener, avløpsrist og jernrekkverk – sannsynligvis på Zachariasbryggen..

Foto: Ragnar Waage.

Kilde: “Smiling Bergen”, – en bok utgitt på engelsk (Turistguide i tekst og bilder) av J . W. Eides Forlag i 1949.

Kjell Johan.

Her står folk i lang kø i Jon Smørsgate i 1940 for å få utstedt Grenseboerbevis (“Schein”). I forbindelse med et tidligere bilde jeg la ut fra samme område, men som jeg av forskjellige årsaker til forvirring slettet – kunne ett av Fotomuseums medlemmer fortelle at han fikk utstedt sitt Grenseboerbevis i Kaigaten i 1945. (dette siste etter hukommelsen). Derved satt man tilbake med inntrykket av at kontoret for utstedelse av “Schein” lå der. Hvilke det også nok gjorde, men – da etter å ha blitt flyttet fra sine opprinnelige lokaler i Jon Smørsgate. Jeg antar forsiktig at dette kan ha skjedd etter eksplosjonen ombord i “Vorboode” 20. april 1944 – og, som et resultat av de voldsomme ødeleggelser etter denne…

Kilde til bilde og opplysninger om at mengden er av folk i kø for “Schein” i Jon Smørsgate, Boken: “Jubeldagene i Fredsåret” av Odd Strand og Ralf Jonassen, utgitt i 1995.

Øvrig tekst utenfor det rent opplysende om hva, hvor og år:

Kjell Johan.

Askøyfergen på vei innover mot Nøstebryggen en varm og disig dag i juli 1981.
Bildet er tatt ytterst på Dokkeskjærskaien. I bakgrunnen ser vi Nordnes Sjøbad, United Sardine Factories (USF) og Georgernes Verft, samt en liten tupp av ev en kai til høyre, som jeg ikke helt klarer å definere. Bruksendringene som de to sist nevnte bygningskomplekser har vært igjennom siden da, er dramatiske, men de har fått et nytt liv i en verden som hele tiden er i endring.

Det er også interessant å se sjømerkene som markerer det grunne sjøområdet mellom Jekteviken og Nøstebryggen. Dette området er i dag igjenfylt og utgjør det nye kaianlegget hvor blant annet hurtigruteterminalen ligger.

Jeg er litt usikker på hvilken av Askøyfergene vi ser på bildet, men jeg antar at det enten er MF Askøy eller MF Herdla. Det svært utydelige navnet i baugen kan virke litt for langt for å være MF Bjørgvin. Disse tre fergene gikk alle fall i trafikk for Rutelaget Askøy-Bergen på denne tiden. (Jeg er ikke særlig stødig på Askøyfergene, eller andre ferger for den saks skyld, så det hadde vært fint om noen som har fagkunnskap om dette, kan hjelpe til).

Følg denne linken til et annerledes bilde av MS Bjørgvin

Foto: Thor Svendsen

Folk og fe et sted i Bergen. Tidlig 1900-tall.
Noen som kan hjelpe med å lokalisere stedet og evt. hvem er folkene på bildet?
Foto: Olaf Andreas Svanøe – Universitetsmuséet i Bergen.

Fra Bergens Guttehjem på Garnes. Jeg tror bildet er forbundet med et hefte omkring guttehjemmets 50-årsjubileum – Guttehjemmet ble stiftet i Bergen, 1878 – og, bildet er fra 1920-tallet. Her ser vi de minste elever, som den gang hadde sitt klasseværelse i Skolebygningens etasje 2. Dette klasserom ble mange år senere omgjort til et fritidsrom, der guttene kunne fordrive tiden med å enten spille Curronne eller bordtennis. (Stort sett ble bordtennisballene kllnt vegg-i-mellom; kanskje et utløp for guttenes innestengte frustrasjon over alt de gjennomgikk av hersing, trusler, nedverdigelser og annet i denne steinharde institusjon. Hvor man måtte slåss for å overleve blant alle de andre. Les boken: “Fluenes Herre”, – da tror jeg nok de fleste vil forstå, dersom disse forflytter bokens innhold til Bergens Guttehjem…!
Ellers er bildet en illusjon: Disse små gutter i sin fineste søndagsstas – et bedrag, til “ære for fotografen, og Guttehjemmet!” For – til vanlig gikk disse omkring i klær som omtrent sto av seg selv på grunn av alt arbeid de ble tvunget til å være med på, – på dette gårdsbruk & Anstalt.! De fikk nok vaske seg innmellom, men skifte av – spesielt yttertøy.., dét var nærmest å betrakte som en begivenhet – en gave fra Julenissen. Kjenner en gutt som var der på et langt senere tidspunkt enn dette, men – han var såvidt erindringen ikke spiller meg et puss – aldri oppe og deltok i aktivitetene i dette Fritidsrom, ei heller var han med de andre i deres lek omkring på området – enten disse nå lekte Cowboy og/eller Indianer, eller andre – ofte svært røffe leker på mørk kveldstid. Stort sett holdt denne gutt på dette overkristne Guttehjem seg for seg selv, for det meste lekende i en sandhaug ved låven med hjemmegjorte leker; en gutt – som hatet det kristne åket – men, tross dette flittig leste i bladet fra Frelsesarméen: “Krigsropet” – ifølge ham selv for å finne trøst fra det kristne og ubarmhjertige Guttehjemmet. (!) Han fikk dette blad tilsendt i posten, og gikk med bladet i sin baklomme, hvilke resulterte i at de andre, større og mer garvete guttehjemsgutter lo ubarmhjertig og foraktfullt av gutten. Ikke rart egentlig, da dette var så selvmotstridende som bare mulig, men guttene på Garnes -, få kunne være så brutale og rå som disse – nettopp takket være den brutale kadaverdisiplin på denne Anstalt – dette hierakistiske “Minisamfunn!”, skjermet fra utenverden bak gjerder. Man kunne jo bli skrullete av mindre, så – det er nok med stor forståelse for denne gutts motstridende valg til vern for seg selv og egen selvoppholdelsesdrift at jeg nevner dette. Jeg både forstår, og – føler med ham..! Alt dette forvirrende og nærmest ubeskrivelig å forstå noe av i denne brutaliserte verden han uforskyldt var havnet i – som alle oss andre Garnesgutter; Du må ha vært der for å fatte det hele; her var vi alle i “samme båt” – hvilke vi hver og én forsøkte å takle etter beste evne.
Det var ikke lett -, det var nærmest umenneskelig vanskelig…! Og fremdeles – så mange år senere – sliter nok alle vi som var gjennom denne kvern av brutalitet med ettervirkningene. Og – vi gikk alle gjennom det samme – i større eller mindre grad., vi som fremdeles lever..!
Men – tilbkake til bildet: Et forskjønnet bedrag for øyet som ser…!"
PS: Legg merke til at det her er en kvinnelig lærer som underviser.! Disse – av dette kjønn – fikk en kort “levetid” på Garnes og Guttehjemmet….

Kjell Johan.

Vi er på 1970 tallet, en restaurant .men hvor ?

Sunde & Hansens repslageri under gjenoppførelse i Fjøsangerveien etter bybrannen i 1916. Den lå tidligere der hvor Grieghallen ligger i dag. I 1996 ble den totalskadet i brann.