Dette nettstedet åpnet 18. januar 2009 og er en undersone av bergen360.no og i regi av BA. Alle som vil kan bidra med sine bilder. Bilder her vil kunne komme på trykk i BA eller bli brukt i andre av BAs medier. BAs serie “Den gang da” finner du hver dag i avisen. Har du bilder av mennesker, så passer de gjerne bedre på MittogDitt-sonen. Før du legger ut bilde, søk om du finner samme bilde fra før. Og du må ha opphavsrettigheter til bildet, eller godkjenning fra dem som har det.
Album: 1800-1879 | 1880-1889 | 1890-1899 | 1900-1909 | 1910-1919 | 1920-1929 | 1930-1939 | Bergen i krig 1940-1945 | 1940-1949 | 1950-1959 | 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | Ukjent årstall | Brudepar | Klassebilder | Postkort | Samferdsel | Offshore | Buekorps | BergensQuiz | Uløste Mysterier

Viser arkivet for august, 2015

Petanebryggen som gikk ned fra Strandgaten mellom Smebys Hotel og Fylkesbåtanes Hus, var mer en gatestump enn en brygge, skjønt den hadde kaimur ned mot sjøen. Den ble mest nyttet av mindre fartøyer og hadde vel størst betydning som fløttmannsbrygge den gang byen ikke hadde kaier for store skip. Disse lå fortøyd ute på Vågen.
Bildet er tatt en solskinnsdag, og fløttmannen har nyttet det gode været til å gi båten en oppussing. Nå maler han årene..

Kilde til både bilde og Tekst: Gustav Brosing sin bok, “Bergen vår By”, av 1959.
(Årstall ikke oppgitt, men bildet er nok fra en tid mellom 1910 og 1919..)

Kjell Johan.

Den nydelig utsmykkede sideportal til Korskirken, like ved den game Gravlund tilhørende kirken. En portal i dag nærmest glemt, skjult bak trær og buskas bakenfor de gamle graver og den gressbevokste rotunde med minnebautaen omkranset av de med kjetting sammenhengende gamle kanoner i oppreist tilstand. Tar jeg ikke feil, ble denne bauta reist til minne over de falne etter slaget ved Alvøen i 1808…

Billedkilde: Arne Moe Nilssens bok: “Fra min kjære by”, av 1947.

Foto: Arne Moe Nilssen.

Kjell Johan.

3. klasse for piker ved Greves Skole i 1883.

Kilde: Bergen Skolemuseum.

(Hentet fra egen sone på Origo, hvor bildet første gang ble lagt ut den 27. mars 2013.)

Kjell Johan.

Keiseren og “Hohenzolleren” hans var et årlig
syn på Puddefjoren hver sommer helt frem til krigsutbruddet for første verdenskrig.

Vi forsøker å hjelpe Laila Birkeland som vi har fått lånt dette bildet av. Bildet er av hennes mor og er tatt på slutten av 1920 tallet, hun forteller ;; Min mor het Helga Margrethe Hansen og hadde sine første barneår i Verftsgt. Foreldre het Harald Johan Hansen og Helga Randina Fiskeseth. Så hvor kan bildet være tatt ?

Femteklasse ved Anna Hansens Gutteskole, her fotografert i 1904. Og – kanskje det er selve Anna Hansen som som der i bakerste rekke som nummer 2 fra venstre… (?)

Kilde: Bergen Skolemuseum.

(Hentet fra egen sone på Origo, hvor bildet første gang ble lagt ut den 27.mars 2013.)

Kjell Johan.

Elever ved Leas Pikeskole, sannsynligvis fra omkring 1910. Og – ikke misforstå meg på dette, men – jeg kan ikke annet enn å dvele litt ved den høyreiste, klassiske skjønnhet som hviler over piken til høyre stående bak…

Kilde: Bergen Skolemuseum.

(Hentet fra egen sone på Origo, hvor bildet første gang ble lagt ut den 27. mars 2013.)

Kjell Johan.

Folkeliv i Kalfarbakken rundt forrige århundreskifte. Trikken er på vei opp bakken.
Foto: Olaf Andreas Svanøe – Universitetsmuséet i Bergen.

2. Middelklasse, Katedralskolen i 1886.
Original, fra Else Mathisen.

Kilde: Bergen Skolemuseum.

(Hentet fra egen sone på Origo, hvor bildet første gang ble lagt ut den 27. mars 2013.)

Kjell Johan.

Bildet viser Store Milde Hovedgård (senere Fana folkehøgskule) på den tid Jørgen Coldevin eide gården (perioden 1870 – 1908). Den ble deretter solgt til Fana kommune.
(Foto: Olaf Andreas Svanøe – Universitetsmuséet i Bergen).