Dette nettstedet åpnet 18. januar 2009 og er en undersone av bergen360.no og i regi av BA. Alle som vil kan bidra med sine bilder. Bilder her vil kunne komme på trykk i BA eller bli brukt i andre av BAs medier. BAs serie “Den gang da” finner du hver dag i avisen. Har du bilder av mennesker, så passer de gjerne bedre på MittogDitt-sonen. Før du legger ut bilde, søk om du finner samme bilde fra før. Og du må ha opphavsrettigheter til bildet, eller godkjenning fra dem som har det.
Album: 1800-1879 | 1880-1889 | 1890-1899 | 1900-1909 | 1910-1919 | 1920-1929 | 1930-1939 | Bergen i krig 1940-1945 | 1940-1949 | 1950-1959 | 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | Ukjent årstall | Brudepar | Klassebilder | Postkort | Samferdsel | Offshore | Buekorps | BergensQuiz | Uløste Mysterier

Viser arkivet for mai, 2016

Kor i Bergen e vi med dette bildet ?

Når Festspillene åpnes er Buekorpsene med, her ved Skutevikens Buekorps fane. Fanebærer for dagen er Erik Øxnes. Fra åpningen 1960 med kong Olav V. på vei til Konsertpaleet.

Våren 1925. 1ste gymnasium Bergen Katedralskole. Kjemitime m/ Worm Pettersen. Undervisning i fotografering.

  • Av bildet går det frem at det ved denne skole sannsynligvis ikke var noe skille ved at piker og gutter var adskilt hver for seg i forskjellige klasser, men sammen ble undervist i ét og samme klasserom tilhørende de forskjellige klassetrinn. Dette var noe jeg stilte spørsmål da jeg la ut forrige bilde fra Katedralskolen…

Foto: Astrid Monsen, og fra familialbumet Monsen 1925-32.
Kilde til både bilde og hovedtekst: Marcus Billedsamlingen uib. (ubb-bs-fol-01799-001-b_sm.)

Kjell Johan.

Her er man kommet godt igang med oppføringen av Puddefjordsbroen, men – som man ser, fremdeles gjenstår mye arbeid før den kan åpnes for ferdsel…
Til høyre, Indistrihuset. I midten den snart ferdige bro, og – mellom denne og Industrihuset, ser man litt av det gamle trebygning som ble liggende under broen da denne var ferdig. Til venstre endehuset tilhørende arbeiderboligene i Professor Hansteensgate. I sistnevnte bodde jeg fra 1987, og frem til 1995. Da måtte jeg flytte fordi store deler av dette komplekset nærmest broen skulle rives, hvilke skjedde; tok opp mye film fra denne riving, som også omfattet flere hus – eller kvartaler – i dette området…

Billedkilde: Billedsamlingen ved Universitetsbiblioteket.
Bildet lånt fra boken: "Bergensværet – Vær og uvær 1905 – 2005. Av, Ole-Jacob Abraham. Utgitt på KAPABEL FORLAG i 2006.

Kjell Johan.

Er der en som vet hvor i Bergen dette huset står, eller har stått ? Så var det kjekt å få vite.
Her vist på postkort av K. Knudsen i 1905

Utenfor sentrum, men hvor ?

1898. Et klassebilde av den gang, av elever sammen med sin lærer avfotografert ved Bergen Kathedralskole – et bilde, – av elde falmet og gulnet til Sepia gjennom alle disse år. Men, kanskje det er nettopp dette som er med på å gjøre fotografiet så spesielt; selv er jeg veldig begeistret for bilder som fra opprinnelig å ha vært svart/hvitt langsomt har fått denne gylne Sepiafarve…
Og: Merk dere at det her på dette klassebilde er både piker og gutter sammen, hvilke ikke var vanlig på den tid, da klassene var oppdelt i rene pike-og gutteklasser. Så dette – dette er nok et unntak fra regelen, og – i alle fall for meg – ganske så spesielt. Men, dettte oppsett kan jo ha en årsak og bakgrunnshistorie umulig for meg i dag å vite noe om…

Fotograf: J. David.
Kilde: Marcus Billedsamlingen uib ( ubb-bs-fol-01252-001_sm. )

  • NB: Søkte først på både Katedralskolen og Bergen Kathedralskole – uten å finne dette bildet – før jeg la det ut. (Gikk ikke gjennom momentet: “Klassebilder”.)

Kjell Johan.

Annie Houser har lånt oss dette bildet, men kor e det ?

I dag er disse Blårussene pensjonister.
Bildet er fra 1966, 17.mai.
Har det ført til det gale eller det gode for landet?
Men den gang oppførte de seg sømmerlig, i forhold til i dag. 16.mai 2016.

Hvor er dette?
Dette bildet er 50 år i morgen 17 Mai 2016, men hvor er det?