Dette nettstedet åpnet 18. januar 2009 og er en undersone av bergen360.no og i regi av BA. Alle som vil kan bidra med sine bilder. Bilder her vil kunne komme på trykk i BA eller bli brukt i andre av BAs medier. BAs serie “Den gang da” finner du hver dag i avisen. Har du bilder av mennesker, så passer de gjerne bedre på MittogDitt-sonen. Før du legger ut bilde, søk om du finner samme bilde fra før. Og du må ha opphavsrettigheter til bildet, eller godkjenning fra dem som har det.
Album: 1800-1879 | 1880-1889 | 1890-1899 | 1900-1909 | 1910-1919 | 1920-1929 | 1930-1939 | Bergen i krig 1940-1945 | 1940-1949 | 1950-1959 | 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | Ukjent årstall | Brudepar | Klassebilder | Postkort | Samferdsel | Offshore | Buekorps | BergensQuiz | Uløste Mysterier

Viser arkivet for stikkord bryggen

Fant dette bildet i boken “Bidrag til Bergens Kulturhistorie” (av Christian Koren-Wiberg – 1908). Det viser “Kjelderbygning fra 1702, gaardsplads og udoverbygget sval i Brynjulfsgaarden i Dreggen”.
Var ikke Brynjulfsgaarden den ytterste gården på den gamle Tyskebryggen. Den lå nord for Dreggsallmenningen nær der Apostelkirken lå. Derfor lurer jeg på hvordan man kan ha foto fra denne gården. Ble rester av gården stående opp til slutten av 1800-tallet? Noen som vet?

Har lett etter bilder av Kjøpmannsstuen, Bryggen 15 (eller “Kjøbmandsstuen”) slik den fremsto mellom 1860-årene og 1912 da den ble erstattet av dagens bygg i mur. Dette har ikke vært lett, da nesten alle fotografier er tatt i vinkler som ikke fanger opp dette bygget.
UiB Billedsamlingen har vært meget imøtekommende, og Morten Heiselberg har hjulpet meg med å scanne nærbilder av bygget.
På hovedbildet ser vi Kjøbmandsstuen (midt i bildet) slik den fremsto rundt 1894 (foto K. Knudsen).

Fotograf A. Brundtland tok dette bildet like etter århundreskiftet (1900). Vi ser at noen av de “nye” bryggegårdene i mur er kommet opp. Dampskip og lektere ligger langs kaiene.

På bildet ser vi Nikolaikirkeallmenningen på ukjent årstall og med (del av) Kjøpmannsstuen – Bryggen 15 – til høyre. Dette var slik Kjøpmannstuen fremsto etter 1860-årene og FØR rivingen rundt 1900, da den ble erstattet av den nåværende bygning i mur. Da bygget på bildet ble revet benyttet en viss Ole E. Sandnes fra Masfjorden seg av materialene til å oppføre et hotell i Matre (Matre Hotel).
(UiB Billedsamlingen),

Imponerende utsyn over indre del av Vågen.

Fotograf: Reidar Holtvedt – OB.NW5919
Eier: Oslo museum – byhistorisk samling
Nettsted: Oslo-bilder

Bildet av Solegaarden på Tyskebyggen må være tatt før 1912 da den nye Kjøbmandsstuen ennå ikke er oppført. Fotograf var J.H. Küenholdt. Inngangen til venstre fører til “Hospitset” hotell (legg merket til skiltet).
Synd at fasadens ornamentering ikke ble beholdt……
(UiB Billedsamlingen).

Bergen sett fra Nordnes i 1839
Fra August Mayers: Une voyage pittoresque i 1839.
fra bokverket:Atlas pittoresque” utgitt i Frankrike etter ordre fra regjeringen ca. midt på 1800-tallet.
Bildet er laget av kunstneren Mayer, som deltok på korvetten “La Recherche” sine seilaser i Skandinavia i årene 1838, 1839 og 1840.
Korvetten “La Recherche” seilte for La Commission Scientifique du Nord med forskere både fra Frankrike og Skandinavia. Som et resultat av forskningsekspedisjonene ble det skrevet 16 bind og laget 5 bind med plansjer.
. Disse ble utgitt i perioden 1842-1855 og har samletittelen:
Voyages de la Commission scientifique du Nord: en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg et aux Feroe, pendant les années 1838, 1839 et 1840, sur la corvette La Recherche.
Dette bind utgitt i Frankrike i 1852.

Tyskebryggen 12. juni 1930

Fotograf: Berit Wallenberg
The Swedish National Heritage Board
Fotografiet kan også finnes på Flickr.

  • Bryggen
  • Bryggen
  • Torget, Vågen og Bryggen

Bergen 1942

Unike bilder, og historier, fra vår kjære by.

Både Jernbanestasjonen, og Fløybanen, som nylig er omtalt her på forumet, er vist.
Håkonshallen og Rosenkrantztårnet før eksplosjonsulykken, samt mange flotte glimt fra Torget, livet på Vågen, Nordnes, Torgalmenningen og mye mer – begynner etter ca. 39 sek.

Kilde: Norgeslexi – Norsk politisk dokumentasjon på internett