Dette nettstedet åpnet 18. januar 2009 og er en undersone av bergen360.no og i regi av BA. Alle som vil kan bidra med sine bilder. Bilder her vil kunne komme på trykk i BA eller bli brukt i andre av BAs medier. BAs serie “Den gang da” finner du hver dag i avisen. Har du bilder av mennesker, så passer de gjerne bedre på MittogDitt-sonen. Før du legger ut bilde, søk om du finner samme bilde fra før. Og du må ha opphavsrettigheter til bildet, eller godkjenning fra dem som har det.
Album: 1800-1879 | 1880-1889 | 1890-1899 | 1900-1909 | 1910-1919 | 1920-1929 | 1930-1939 | Bergen i krig 1940-1945 | 1940-1949 | 1950-1959 | 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | Ukjent årstall | Brudepar | Klassebilder | Postkort | Samferdsel | Offshore | Buekorps | BergensQuiz | Uløste Mysterier

Viser arkivet for stikkord bryggen

  • Vågen – Bradbenken – Festningskaien
  • Bradbenken – Festningskaien
  • Bryggen
  • Vågen – Torget

Bergen anno 1350 :-)

Jeg syntes denne filmsnutten fra 1360 tallet var stilig og gav en et bilde fra Bergen i tidligere middelalder. Her viser en at eks deler av Dræggen lå uder vann (sjø) inn imot Koengen ligger idag. Bergen hadde også flere kirker enn e skulle tro for ibygger antallet var vel ikke så stort den gangen. Dette var et unikt bilde eller annimasjonsfilm langt tilbake i tid. mens her har vi ku bilder fra foto apperates første tid.

Bildet viser dobbeltgården “Solegaard” på Tyskebryggen med sin opprinnelige utsmykning
(ca. 1908-1910). Denne ble senere fjernet uten at jeg vet grunnen til dette eller året det skjedde.
(Fra “Bergen – for 100 år siden” av Stein Tore Davidsen – Bodoni Forlag).

Fant dette flotte bildet fra Bryggen 12.6.1930 av Berit Wallenberg. Hun har trolig vært i Bergen en svært kort stund da det kun var dette bildet herfra, mens det var mange fra Stavanger, Oslo og Bergensbanen ulike steder.

Bildet er tatt av fotograf Anders Beer Wilse i 1902 (eier: Norsk Folkemuseum) og viser Tyskebryggens ytterste gårder mot nord sett fra Vågen. I forgrunnen jekter og fraktefartøy.

Min tipp-oldefar, byggmester Michael Johannesen (til venstre), med sine medarbeidere ca. 1900. De laget modellen av Tyskebryggen slik den var FØR år 1900.
Modellen står i Historisk Museum i Bergen.
Mer om Michael Johannesen:
link

Bryggen i brann.

Bryggen (Tyskebryggen)

Dette synet var en trist sorti for en god del av Bryggen (Tyskebryggen) den gang så mange boder forsvant opp i ild og røyk. Datoen kjenner de fleste den 4. juli 1955 som faktisk var min 8 års dag og den gang var jeg på det som ble kalt feriekoloni. Noe jeg i dag kaller fangeleir i tvang og avstraffelser for små barn. Men det var Bryggen vi snakket om, bildet fikk jeg av min barnsdoms kamerat som han hadde funnet hos sin avdøde svigerfar. Jeg kan ikke huske å ha sett dette bilde tidligere, men mener det har vert forsiden på en kalender. Flott bilde er det i alle fall syntes jeg.

Les artikler i min blogg klikk her

Bilder viser utsikten over store deler av Bergen sentrum. Cirka tidsfestet tidsrommet 1890-1900. Dette bildet er en del av et pilot-prosjekt fra det amerikanske nasjonalbiblioteket. Les mer om bildets bakgrunn her. (Foto: Library of Congress)

BA har bedt historiker Geir Atle Ersland kommentere dette og han tilføyer: I år 1900 har folketallet steget til cirka 72,000. Etterspørselen etter boliger gjør at byen vokser i nye områder, og at det gamle sentrumsområdet kommer under press.

Bryggen og Vågen i Bergen. BA har bedt historiker Geir Atle Ersland kommentere dette bildet og han tilføyer følgende til dette motivet: Her er Bryggen urørt, men i perioden 1899 til 1910 ble hele søndre del revet og nybygg reist mellom Nikolaikirkeallmenning og Vetrlidsallmenning.

Dette bilder er en del av et pilot-prosjekt fra det amerikanske nasjonalbiblioteket. Les mer om bildets bakgrunn her. Bildet bærer opprinnelig tekstingen “view from Walkendorffs tower”. (Foto: Library of Congress)