Dette nettstedet åpnet 18. januar 2009 og er en undersone av bergen360.no og i regi av BA. Alle som vil kan bidra med sine bilder. Bilder her vil kunne komme på trykk i BA eller bli brukt i andre av BAs medier. BAs serie “Den gang da” finner du hver dag i avisen. Har du bilder av mennesker, så passer de gjerne bedre på MittogDitt-sonen. Før du legger ut bilde, søk om du finner samme bilde fra før. Og du må ha opphavsrettigheter til bildet, eller godkjenning fra dem som har det.
Album: 1800-1879 | 1880-1889 | 1890-1899 | 1900-1909 | 1910-1919 | 1920-1929 | 1930-1939 | Bergen i krig 1940-1945 | 1940-1949 | 1950-1959 | 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | Ukjent årstall | Brudepar | Klassebilder | Postkort | Samferdsel | Offshore | Buekorps | BergensQuiz | Uløste Mysterier

Viser arkivet for stikkord bergen

Tre kjente Bergensprofiler.
Hvilken av dem skal bort?

Vi er i Nygårdsparken i julen 1983. I forkant ser vi profilen av en av de siste gassdrevne gatelyktene i Bergen – og Norge. Det er under ett år til de skal koples fra for godt. 20. november 1984 er det hele over. Bergens Gassverk avvikles.

Denne lyktemodellen ble innfaset tidlig på nittenhundretallet. Vi ser også den hypermoderne invertbrenneren i lykten, som ble tatt i bruk fra 1907 og utover, og som vi ser av bildet, var i bruk helt til siste slutt.

I bakgrunnen ruver den andre profilen, Ulriken, en del av den geologiske formasjonen av granitt-gneis, Bergens-buene. Med sine 643 meter, utgjør den et vakkert bakteppe for byen. Ingen fare for at den blir borte med det første!

Den tredje profilen er tele- og kringkastingsmasten på toppen av Ulriken. Den ble reist i 1959 som en del av den storstilte satsingen for å samle Norge til ett fjernsynsrike. De nasjonale fjernsynssendingene ble offisielt åpnet i 1960. Det var delte meninger i byen om dette var en god plassering av masten. Den utfordret i det hele tatt Ulrikens profil. Merkelig nok, så har vi vendt oss til den.

Ulriken og telemasten er her enda, gasslyktene får vi aldri se igjen.

Lurer du på hvordan de nye gatelyktene i Nygårdsparken ser ut i dag? Klikk på bildet og se under «kommentarer» på neste side.

Foto: Thor Svendsen

Nordre Skuteviksveiens Kompani, fra 10 års jubileet 1938.

Tobbens Tobakk, eller «Tobben» som den het på folkemunne, har versert mange ganger her på sonen. For en stund siden fant jeg ut at jeg faktisk hadde et bilde av kiosken, tatt fra en annen vinkel enn de andre bildene jeg har sett. Derfor dette bildet i dag.

Her får vi et godt inntrykk av kioskens varierte utvalg av varer: Aviser, ukeblader, magasiner, sjokolade, iskrem, LP-plater (!) og selvfølgelig – tobakksvarer. Alt systematisk utstilt i vinduene.

Kiosken lå synlig plassert i krysset Nøstegaten (61) og Vestre Murallmenningen.

Foto: Thor Svendsen, 1981

Bergens gassverk – Borte fra bybildet

Vi er i Professor Hansteens gate, som jeg mener denne delen av gaten fremdeles het, da dette bildet ble tatt i 1981. Gassverket i Jekteviken var delt i to, med produksjonsenheten plassert på vest-siden av gaten, og trykk- og lagringsenhetene på østsiden av gaten.

Gassverket ble flyttet hit i 1908 fra Lungegårdsmarkene, da den nye jernbanestasjonen trengte arealene der gassverket opprinnelig lå, og gassverket trengte mer plass for å kunne utvikle seg i takt med det økte behovet for bygass til industri, husholdninger og gatebelysning. I tillegg forenklet den nye plasseringen innskipingen av kull til produksjonen av gass. Gassverket i Bergen var i sin tid det største i Norge.

Hvis du står på samme sted i dag, vil du oppleve at alt det du ser på dette bildet, faktisk ikke eksisterer lenger.

Foto: Thor Svendsen

Nøstet – en bydel under press

Etter at rasjoneringen på salg av nye biler ble opphevet i 1960, økte biltrafikken kraftig. Bergen fikk en ekstra utfordring på grunn av sine mange smale gater. I tillegg skapte topografien problemer. Store deler av trafikken fra sentrum mot de vestlige bydelene måtte kanaliseres gjennom to tildels smale gateløp: Jonsvollsgaten og Komediebakken. Dette satte den allerede truede bebyggelsen i dette området under et enormt press. Bildet over, som er tatt i 1981, sier noe om disharmonien som oppstod.

Det var ingen selvfølge at Nøstet og mange av de gamle byområdene i Bergen skulle blomstre opp igjen. Klikk på bildet og se i kommentarfeltet hvordan krysset Vestre Murallmenningen og Nøstegaten ser ut i dag.

Verden går kanskje framover?

Foto: Thor Svendsen

oppføringen av toms hotel

(arne bø)
Her er et bilde fra oppstarten på bygge arbeidet,som senere ble Toms Hotel.
I bakgrunnen ser man det jeg går ut fra er restaurering av tårnet på ny kirken.
Så vidt jeg har forstått, valgte de å gå fra liten kuppelhatt, til det avlange tårnet de fleste av oss kjenner i dag.
Kan se ut som store deler av strandgaten enda ikke var rasert da bildet ble tatt.
Til høyre ser man hvordan strandgaten ser ut i dag.(selv om det viser feil bildet i forhold til gaten,sort hvitt bilde fokuserer på)
Noen som vet:
Var dette byens første hotell i slik typisk høyblokk stil??
Var det ansett som et fancy/dyrt hotell eller var det mest rettet mot folk som hadde hyre på båtene?

Mørke skyer over Bergens Gassverk

Dette bildet ble tatt sommeren 1981. Det er fremdeles tre og et halvt år til gasstilførselen til gassverkets siste abonnenter skal stenges, men forfallet er allerede tydelig.

Reklameskiltet på murveggen ved gassverkets inngang, er et bevis på optimismen som rådet etter mange år med underskudd i regnskapene, for produksjonen av gass utvunnet fra kull. Underskuddene ble snudd til overskudd, da det nye Micro Simplex-anlegget ble innviet i Jekteviken i 1964. I dette anlegget ble gassen fremstilt fra lettbensin.

På begynnelsen av 60-tallet var prisene på oljeprodukter lave, men etter Yom Kippur-krigen i Midtøsten i 1973, steg oljeprisene dramatisk og forble høye. Lønnsomheten for gassverket sank nok en gang. Dette var begynnelsen på slutten for Norges siste gassverk, som produserte bygass. 20. november 1984 ble den siste abonnenten koblet fra.

Hvor reklameskiltet ble av, vet jeg ikke, men hvis du klikker på bildet over, får du se skiltet før sin siste reise, eller skal vi si sin triste sorti?

Foto: Thor Svendsen

På denne linken om Haukeland klipper jeg : Ei rekkje bygg vart tekne i bruk i 1912. Det som i dag vert kalla Gamle hovudbygning husa Medisinsk og Kirurgisk avdeling, medan ”Gamle Gade” husa Patologisk anatomisk laboratorium. Seinare same år sto bygningen som i dag heiter Administrasjonsbygget klar, denne heit Økonomibygget og her fanst mellom anna vaskeri og kjøkken Epidemiavdelinga besto av to bygningar, den eine er i dag riven, og i tillegg hadde sjukehuset eit eige bygg kalla Post H. Denne bygningen vart brukt for å isolere og observere uklare epidemitilfelle, i dag er det planar om å gjere den om til museum.
Jeg identifiserer bygget på bildet som økonomibygget. Anbefaler linken som heter Frå starten til i dag. Mange fine bilder, klikk på Flickrlinken.
Kortet ble sendt til min bestemor. Vanskelig å se årstall. Men det må være sendt ca 1912-1913. Avsender var sjømann. Skipet hadde maskinskade som skulle repareres i Bergen. Været var dårlig og vedkommende hadde ikke vært i land p.g.a. regnet :-) Men et kort fra Haukeland hadde han kjøpt seg.
Finner mange bilder knyttet til Haukeland sykehus på Fotomuseum Bergen, men dette bildet ser jeg ikke.
Bygget på Digitalt Museum

Begravelse med Oskar, Ditlefs hustru og to døtre, "meg" (hvithåret mann på alder med Oscar), Ditlefs svigerdatter, Oskars hustru, Marie m/ datter, Oskars svigerdatter og sønn, Ditlef og Borghild

Jeg har glemt hvem som sendte meg bilder fra en begravelse. Og jeg synes det ligner på Solheim kirkegård, og har fått dette bekreftet av Bergen byarkiv. Kirkegården ble visstnok anlagt i 1914-18.

På baksiden av det ene bildet står det: Fra venstre: Oskar, Ditlefs hustru og to døtre, jeg (en hvithåret mann på alder med Oscar), Ditlefs svigerdatter, Oskars hustru, Maries datter, Marie, Oskars svigerdatter og sønn, Ditlef og Borghild. Siden jeg har kalt bildene for Inger, fikk jeg dem kanskje i sin tid fra en Inger?

Har du kjennskap til noen av disse personene og begravelsen?

Det gamle Rådhuset i Bergen.
Kortet er sendt som nyttårshilsen til min farmor i 1911.
Bak på kortet står navnet Paul E. Ritter, Bergen
Fint gammelt bilde av rådhuset pluss historien bak på denne linken
Bildet mitt viser tydelig Hagerupsgården til høyre.
Bygningen bak er det gamle Tinghuset