Dette nettstedet åpnet 18. januar 2009 og er en undersone av bergen360.no og i regi av BA. Alle som vil kan bidra med sine bilder. Bilder her vil kunne komme på trykk i BA eller bli brukt i andre av BAs medier. BAs serie “Den gang da” finner du hver dag i avisen. Har du bilder av mennesker, så passer de gjerne bedre på MittogDitt-sonen. Før du legger ut bilde, søk om du finner samme bilde fra før. Og du må ha opphavsrettigheter til bildet, eller godkjenning fra dem som har det.
Album: 1800-1879 | 1880-1889 | 1890-1899 | 1900-1909 | 1910-1919 | 1920-1929 | 1930-1939 | Bergen i krig 1940-1945 | 1940-1949 | 1950-1959 | 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | Ukjent årstall | Brudepar | Klassebilder | Postkort | Samferdsel | Offshore | Buekorps | BergensQuiz | Uløste Mysterier

Viser arkivet for stikkord bergenhus, festning

Noen som vet hva som hendte me dette huset?
Meg bekjent står det ikke på SandviksBatteriet lengre .
Var forsåvidt et underlig sted å plassere noe slikt

Utsikt mot Bergenhus og Bradbenken fra Klosterhaugen. Foto tatt av Axel Lindahl før forrige århundreskifte (Kilde: Nasjonalbiblioteket).

Flyfoto av området rundt Bergenhus Festning tatt av Widerøe Flyveselskap på 1930/40-tallet. Helt til venstre, på Bontelabo, ser vi bygningen til Banan-Matthiessen.
(Byantikvaren – Kulturminnegrunnlag).

Fotograf Ralph L. Wilson har tatt dette bildet fra (ett av) Mariakirkens tårn. Det viser Koengen og Bergenhus Festning. Årstall ikke oppgitt.
(UiB Billedsamlingen).

På dette bildet fra 1880-90 årene (fotograf ukjent) ser vi Bergenhus festning sett fra toppen av Tollbodallmenningen (eller “Hougen” som er angitt i ledsagende tekst). Vi kan se “bastionene” på festningen hvor Skoltegrunnskaien og deler av Festningskaien ennå ikke er bygget.
(UiB Billedsamlingen).

Bergen sett fra Nordnes i 1839
Fra August Mayers: Une voyage pittoresque i 1839.
fra bokverket:Atlas pittoresque” utgitt i Frankrike etter ordre fra regjeringen ca. midt på 1800-tallet.
Bildet er laget av kunstneren Mayer, som deltok på korvetten “La Recherche” sine seilaser i Skandinavia i årene 1838, 1839 og 1840.
Korvetten “La Recherche” seilte for La Commission Scientifique du Nord med forskere både fra Frankrike og Skandinavia. Som et resultat av forskningsekspedisjonene ble det skrevet 16 bind og laget 5 bind med plansjer.
. Disse ble utgitt i perioden 1842-1855 og har samletittelen:
Voyages de la Commission scientifique du Nord: en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg et aux Feroe, pendant les années 1838, 1839 et 1840, sur la corvette La Recherche.
Dette bind utgitt i Frankrike i 1852.

Dengang Rosenkranz-tårnet var mangekantet..(!).Kunstneren har vel tegnet sine skisser og utarbeidet litografien senere.
Håkonshallens tak-konstruksjon er også litt besynderlig. At hallen har vaert brukt til så mangt gjennom tidene er et ubestridelig faktum.
Bildet er fra “Atlas pittoresque” utgitt i Frankrike etter ordre fra regjeringen ca. midt på 1800-tallet.
Bildet er laget av kunstneren Mayer, som deltok på korvetten “La Recherche” sine seilaser i Skandinavia i årene 1838, 1839 og 1840.
Korvetten “La Recherche” seilte for La Commission Scientifique du Nord med forskere både fra Frankrike og Skandinavia. Som et resultat av forskningsekspedisjonene ble det skrevet 16 bind og laget 5 bind med plansjer.
. Disse ble utgitt i perioden 1842-1855 og har samletittelen:
Voyages de la Commission scientifique du Nord: en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg et aux Feroe, pendant les années 1838, 1839 et 1840, sur la corvette La Recherche.
Dette bind utgitt i Frankrike i 1852.

I 1890-årene oppførte Forsvaret Hellefjellet befestningsanlegg (senere kjent som “Hellen Festning” eller “Hellen Fort”).
I den forbindelse ble det opparbeidet en provisorisk jernbane fra Biskopshavn kai til Hellefjellet. Festningen sto ferdig i 1898, samme år bildet ble tatt.
I bakgrunnen ser vi våningshuset på Eikebakken gård.
(Kilde: “Fra Storemøllen til Fagerdalen” av Jo Gjerstad).

Bildet viser rivingen i 1924 av “Ahlefeldts Bastion” på Bergenhus Festning. Rivingen ble foretatt for å gi plass til utvidelse av havneanlegg samt jernbanenes havnespor.
I forkant av rivingen (foreslått i 1917) foregikk en diskusjon mellom kommunen og Bergens Handelsforening, på den ene siden, og Fortidsminnesforeningen med støtte fra Riksantikvaren, på den andre siden.
Det endte altså med riving av bastionen sammen med “Saluttbatteriet”, “Rundellen” og “Det Forsenkede Batteri”, mens “Nordpyntens Bastion” ble bevart (hvor festningens flagg står frem til idag).
(UiB Billedsamlingen – tekst basert på “…Som en sagatids relik… – Bergenske Festingsverker som Kulturminner” av Tony Jan Engelsen).