Dette nettstedet åpnet 18. januar 2009 og er en undersone av bergen360.no og i regi av BA. Alle som vil kan bidra med sine bilder. Bilder her vil kunne komme på trykk i BA eller bli brukt i andre av BAs medier. BAs serie “Den gang da” finner du hver dag i avisen. Har du bilder av mennesker, så passer de gjerne bedre på MittogDitt-sonen. Før du legger ut bilde, søk om du finner samme bilde fra før. Og du må ha opphavsrettigheter til bildet, eller godkjenning fra dem som har det.
Album: 1800-1879 | 1880-1889 | 1890-1899 | 1900-1909 | 1910-1919 | 1920-1929 | 1930-1939 | Bergen i krig 1940-1945 | 1940-1949 | 1950-1959 | 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | Ukjent årstall | Brudepar | Klassebilder | Postkort | Samferdsel | Offshore | Buekorps | BergensQuiz | Uløste Mysterier

Viser arkivet for stikkord biskopshavn

Bildet (tatt av ukjent fotograf) viser veien mellom Biskopshavn og Øvre Eikeviken på begynnelsen av 1900-tallet.
Flott utsikt over Byfjorden.
Til høyre (utenfor bildet) lå/ligger “Utnehagen”. Her lå Harald Utnes hytte “Venehaugen” som opprinnelig var en røykstove fra Hardanger. I 1946 ble hytten flyttet nok en gang, denne gang til Tysnes der den eksisterer fremdeles.
Området er nå kommunalt friluftsområde og en populær badeplass.
(Kilde: “Fra Triangelen til Hellen” – Jo Gjerstads samling).

Vi ser elever fra Hellen skole en vårdag rundt 1960 på Biskopshavn kai. De skulle på plantetur til Fløen og båten var fjordbussen “Flatøy” fra BNT.
(Ukjent fotograf – Jo Gjerstads samling – fra sistnevntes bok “Fra Triangelen til Hellen”).

I 1890-årene oppførte Forsvaret Hellefjellet befestningsanlegg (senere kjent som “Hellen Festning” eller “Hellen Fort”).
I den forbindelse ble det opparbeidet en provisorisk jernbane fra Biskopshavn kai til Hellefjellet. Festningen sto ferdig i 1898, samme år bildet ble tatt.
I bakgrunnen ser vi våningshuset på Eikebakken gård.
(Kilde: “Fra Storemøllen til Fagerdalen” av Jo Gjerstad).

Fotograf Olai Schumann Olsen tok dette bildet av Biskopshavn 24, beliggende ved Biskopshavn kai, på 1920-tallet.
Kaien er fremdeles et koselig sted. Jeg går ofte tur dit med min hund og sitter og ser utover Byfjorden mot Askøybroen.
På en av de “historiske plakater” som er satt opp ved kaien står det at det ble anlagt et midlertidig jernbanespor fra kaien og opp til Hellen Festning ca. 1890 da festningen ble oppført.
(Legg ellers merke til et reklameskilt til venstre i bildet for Lotus Margarin – kanskje det var en landhandel her på den tiden).
(UiB – Billedsamlingen).