Dette nettstedet åpnet 18. januar 2009 og er en undersone av bergen360.no og i regi av BA. Alle som vil kan bidra med sine bilder. Bilder her vil kunne komme på trykk i BA eller bli brukt i andre av BAs medier. BAs serie “Den gang da” finner du hver dag i avisen. Har du bilder av mennesker, så passer de gjerne bedre på MittogDitt-sonen. Før du legger ut bilde, søk om du finner samme bilde fra før. Og du må ha opphavsrettigheter til bildet, eller godkjenning fra dem som har det.
Album: 1800-1879 | 1880-1889 | 1890-1899 | 1900-1909 | 1910-1919 | 1920-1929 | 1930-1939 | Bergen i krig 1940-1945 | 1940-1949 | 1950-1959 | 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | Ukjent årstall | Brudepar | Klassebilder | Postkort | Samferdsel | Offshore | Buekorps | BergensQuiz | Uløste Mysterier

Viser arkivet for stikkord bradbenken

Området Bradbenken-Koengen-Sandbrogaten rundt 1955. Mye gjenstår ennå å gjenoppbygge etter eksplosjonsulykken i 1944 (fra Byantikvaren – Kulturminnegrunnlag).

Utsikt mot Bergenhus og Bradbenken fra Klosterhaugen. Foto tatt av Axel Lindahl før forrige århundreskifte (Kilde: Nasjonalbiblioteket).

Tyske offiserer inspiserer skadene etter eksplosjonen 20.april 1944.
Foto: Deutsche Bundesarkiv, Mätzel

Nordenfjeldske Dampskipsselskap, sette gjennom buegangen til Havnevesenets administrasjonsbygg, som siden ble revet, grunnet skadene det ble påført.

Foto: HF-A-HR-0697
Fotograf; Ukjent
Arkiv: Hordaland Reiselivslag, Hordaland fylkesarkiv

Bildet, tatt av Nyblin rundt århundreskiftet, viser en av bygningene til Sandbrogadens Mekaniske Værksted, firma anlagt av svensken Ferdinand Frick i 1886. Verkstedets beliggenhet, kun 50 meter fra Festningskaien, gjorde det fra starten velegnet for alle slags skipsreparasjoner som ikke krevde dokksetting. Var dette likevel nødvendig, disponerte man “Dikkedokken” på Verftet.
Bygningen vi ser er verkstedets lange smie og verkstedsbygning, adresse Sandbrogaten 2.
Legg merke til Bradbenktrikkens skiftespor i den brostensbelagte gaten.
(Kilde “Fra De Gamle Gater – Bradbenken – Dreggen – Kroken” av Jo Gjerstad).

Rosenkrantztårnet (eller “Walkendorfstaarnet”) sett fra kaien ved Bradbenken i 1880 årene. Legg merke til den lille “vakthytten” foran tårnet. Et dampskip ligger ved kai og karene nede i høyre hjørne tar en pust i bakken og betrakter livet på havnen. Artig er også den flotte gasslykten.
Fotograf: Axel Lindahl – Eier: Norsk Folkemuseum.

Skadene etter eksplosjonsulykken 20. april 1944 var omfattende,
Havnevesenets administrasjonsbygg, til venstre, som senere måtte rives.
Ammunisjonskipet Voorbode må ha lagt like til høyre for M/S Rogaland,
der deler av kaien er borte

Fotograf: NTB
NTBs krigsarkiv PA-1209 Ue-107 4 3

  • Bradbenken — Noen dager etter eksplosjonsulykken 20 april 1944 Fotograf Arne Berge Fra Åse Løvaas Pedersen samling
  • Kønigsberg — Den tyske krysser " Kønigsberg " brenner ved Skoltegrunnskaien onsdag den 10 april 1940 Fotograf Arne Berge fra Åse Løvaas Pedersen samling
  • Florvågtankene — 11 mai 1940 Fotograf Arne Berge Fra Åse Løvaas Pedersen samling
  • Torget 1941 — Tyske soldater jager skoleungdom etter skolestreik 18 februar 1941 Fotograf Arne Berge Fra Åse Løvaas Pedersen samling
  • 11 mai 1940 — Florvågtankene brenner i 14 dager . Her sett fra fjellsiden Fotograf Arne Berge Fra Åse Løvaas Pedersen samling