Dette nettstedet åpnet 18. januar 2009 og er en undersone av bergen360.no og i regi av BA. Alle som vil kan bidra med sine bilder. Bilder her vil kunne komme på trykk i BA eller bli brukt i andre av BAs medier. BAs serie “Den gang da” finner du hver dag i avisen. Har du bilder av mennesker, så passer de gjerne bedre på MittogDitt-sonen. Før du legger ut bilde, søk om du finner samme bilde fra før. Og du må ha opphavsrettigheter til bildet, eller godkjenning fra dem som har det.
Album: 1800-1879 | 1880-1889 | 1890-1899 | 1900-1909 | 1910-1919 | 1920-1929 | 1930-1939 | Bergen i krig 1940-1945 | 1940-1949 | 1950-1959 | 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | Ukjent årstall | Brudepar | Klassebilder | Postkort | Samferdsel | Offshore | Buekorps | BergensQuiz | Uløste Mysterier

Viser arkivet for stikkord festningskaien

Flyfoto av området rundt Bergenhus Festning tatt av Widerøe Flyveselskap på 1930/40-tallet. Helt til venstre, på Bontelabo, ser vi bygningen til Banan-Matthiessen.
(Byantikvaren – Kulturminnegrunnlag).

Bilde tatt en gang i perioden 1900 – 1913 som viser transport av en jernbanevogn utover Festningskaien med hester. Ukjent fotograf.
(UiB Billedsamlingen).

Her ligger de og lager røyk-lokk over byen.
Festningskaien engang mellom 1910 og 1920 ?
Av en eller annen grunn er det ikke mulig å lese det forreste skipets navn – men det er “Bergenske” (BDS) sine skuter som ligger på rekke og rad her..
Foto fra UiB

Et yrende liv ved ombordstigning i fartøyet nederst til venstre. Ellers ser vi de to dampskipene Alden og Firda med flott ornamentik i baugen. Kan jeg håpe at noen klarer å identifisere det lange lave skipet ved Festningskaien med DBS ringer i skorsteinen?

Postkort stemplet Bergen 29.XII 03

Fra min farmors brevkortalbum

Foto:A.J.K

Fargefoto fra mellom 1936 og 1939 tatt av Dr. Phil. Nils Busvold (UiB Billedsamlingen) som viser Festningskaien med fritidsbåten “Kitty Waake”. Vi ser også bensinstasjonen som lå her. I bakgrunnen troner Rosenkrantztårnet.

Sangerskipet legger til Festningskaien. Småbåter, dampskip, hus og fjell.
Den norske studentsangerforenings ankomst til femte alminnelige sangerfest i Bergen 1863.
Fotograf ukjent
MUV 13274
Museum for universitets- og vitenskapshistorie

På årsdagen for den tragiske eksplosjonsulykken i Bergen, 20. april 1944 – har jeg fått anledning til å legge ut ett bilde fra samlingen til Waldemar L. Hansen. Noen av fotografiene fra hans samling er allerede publisert i “Byen brenner” (Arne og Arve Fuglum) – flere fotografier fra hans album vil i tiden fremover bli publisert, i samtykke med hans familie.

Se også Minne-siden for eksplosjonen i 1944.

Fant dette bildet i UiB Billedsamlingen. Det viser uendelig mange tønner på Festningskaien i 1916 (under Første Verdenskrig). Noen som kan gi utfyllende opplysninger om dette?
(Fotograf: K. Knudsen & Co.)

Utenfor Bergenhus Festning lå Festningskaiens Bensinstasjon, og skal ha vært en erstatning for en eldre stasjon som ble rasert under eksplosjonsulykken i 1944.

I en brosjyre fra 1960 kan en lese:

Stasjonen presenteres i fullstendig ombygget stand i det det er bygget ny ekspedisjon, vaske og smørehall, satt opp 4 nye moderne pumper, ny utendørs vaskeplass, plassbelysning etc.
Takk til bloggen Algroy for lånet av bildet.

Der kan du også se flere andre historisk interessante bilder av bensinstasjoner fra Bergen,
og andre steder.