Dette nettstedet åpnet 18. januar 2009 og er en undersone av bergen360.no og i regi av BA. Alle som vil kan bidra med sine bilder. Bilder her vil kunne komme på trykk i BA eller bli brukt i andre av BAs medier. BAs serie “Den gang da” finner du hver dag i avisen. Har du bilder av mennesker, så passer de gjerne bedre på MittogDitt-sonen. Før du legger ut bilde, søk om du finner samme bilde fra før. Og du må ha opphavsrettigheter til bildet, eller godkjenning fra dem som har det.
Album: 1800-1879 | 1880-1889 | 1890-1899 | 1900-1909 | 1910-1919 | 1920-1929 | 1930-1939 | Bergen i krig 1940-1945 | 1940-1949 | 1950-1959 | 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | Ukjent årstall | Brudepar | Klassebilder | Postkort | Samferdsel | Offshore | Buekorps | BergensQuiz | Uløste Mysterier

Viser arkivet for stikkord haukeland

haukeland skole

  • IMG 20150311 0020 — Postkort med 2 trikkespor ved Jernbanestationen. Jeg har aldri sett tilsvarende sted MED trikk – Har du? Tror at trikken kun trafikerte her i bare ca. 1,5 år. Stemmer det? Hvilket årstall var det?
  • IMG 20150311 0016 — Torgalm. Foto oppklebet på kartong – ikke datert, men jeg vil tippe ca. 1897. Dessverre er foto veldig bleknet, men langt bedre enn ingenting! Det skimtes også 2 hestedoninger – 1 med ølflasker muligens v/lyktestolpen – den andre ekvipasjen til v. står vel ca v/Børsen. Kommenta…
  • IMG 20150311 0024 — POSTKORT – sjeldent! Tanksystemet indført i Bergen December 1910 – Reklametekst på tanken: A/S Vestlandske Petroleumscom pagni. Dersom du er interessert i Postkort kontakt Postkortsamlere i Vest: http://www.piv.iv.no/
  • IMG 20150311 0022 — POSTKORT fra Nye Sandvigsvei:Sidelinje mot nord: Øvregaten – Nye Sandviksveien – Sandviksveien – Stemmer det? Poststemplet muligens 1911. Supplerende info er alltid velkommen sier Kortmann Postkortsamler
  • IMG 20150311 0017 — POSTKORT m/Trikk Møhlenpris – Torvet – Aarstad – vogn nr. 36. Ca. 1910-15? Gi et ord dere Trikkeguruer. Om noen finner ut NAVN på konduktør og bilettør er det jo fantastisk!
  • IMG 20150311 0023 — POSTKORT Linje 2. TRIKK nr. 31 v/Haukeland Sykehus – rute C. Sundts gate – Torvet – Aarstad. NB! Det står og en vogn helt til v. i motivet med konduktør i inngangen. Kan du tidfeste dette fine trikkemotivet?

På denne linken om Haukeland klipper jeg : Ei rekkje bygg vart tekne i bruk i 1912. Det som i dag vert kalla Gamle hovudbygning husa Medisinsk og Kirurgisk avdeling, medan ”Gamle Gade” husa Patologisk anatomisk laboratorium. Seinare same år sto bygningen som i dag heiter Administrasjonsbygget klar, denne heit Økonomibygget og her fanst mellom anna vaskeri og kjøkken Epidemiavdelinga besto av to bygningar, den eine er i dag riven, og i tillegg hadde sjukehuset eit eige bygg kalla Post H. Denne bygningen vart brukt for å isolere og observere uklare epidemitilfelle, i dag er det planar om å gjere den om til museum.
Jeg identifiserer bygget på bildet som økonomibygget. Anbefaler linken som heter Frå starten til i dag. Mange fine bilder, klikk på Flickrlinken.
Kortet ble sendt til min bestemor. Vanskelig å se årstall. Men det må være sendt ca 1912-1913. Avsender var sjømann. Skipet hadde maskinskade som skulle repareres i Bergen. Været var dårlig og vedkommende hadde ikke vært i land p.g.a. regnet :-) Men et kort fra Haukeland hadde han kjøpt seg.
Finner mange bilder knyttet til Haukeland sykehus på Fotomuseum Bergen, men dette bildet ser jeg ikke.
Bygget på Digitalt Museum

Poststemplet i 1977
Aunekort med gamle og nye bygninger på Haukeland…og ikke minst et minne om den flotte parken.

Veien til Fridalen og Landås gikk rett forbi bygningene på Haukeland gård. I 1910, da bildet ble tatt, hadde den ennå landeveiens preg. To år senere, i 1912, kom trikken til Haukeland og veien ble utvidet og forbedret.
(Kilde: “Langs Storelungeren – II” av Jo Gjerstad).

Det fremgår ikke av kortet hvem som har produsert det, eller når. Teksten på forsiden: BERGEN SET FRA HAUKELAND – NR 5068 Bergen. Kortet er av kortskriveren datert Bergen 30.9.44, så bildet er muligens fra slutten av 30-årene?

Bildet viser bygningene til “gamle” Haukeland skole før disse ble revet da den nye skolen sto ferdig. Selv gikk jeg på skolen i 4 år (avbrutt av 3 år hvor vi ble flyttet til Starefossen paviljongskole p.g.a. store kull og plassmangel).
Bygningene til venstre var “Småskolen” hvor vi gikk i 1. klasse. Etter returen fra Starefossen gikk vi på “Storskolen” til høyre for gartneriet.
Fra boken “Haukeland Skole – Ved Ulrikens fot i 150 år” (1996).

Bildet viser Haukeland Sykehus slik det fremsto før utbyggingene (bildet er fra før 1920) med bygningsminner fra gården Haukeland. Kommunen kjøpte gården i slutten av 1890-årene for å bygge sykehus.
Jeg husker dette inngangspartiet fra min tid som elev ved Haukeland skole. Det var drosjeholdeplass til høyre for portalen og buss-stopp på begge sider av veien, samt en bladkiosk like overfor.
(Fra “En bok om Bergen i mellomkrigstiden” av Carl O. Gram Gjesdal og Reidar Johan Berle – J.W. Eides Forlag).

Min søster Janikke’s klasse 7 BLA (1962-63) på (gamle) Haukeland Skole. Hun sitter som nr. 2 fra høyre i første rekke. Dessverre så husker jeg kun navnet på enkelte i klassen.
Bakerst til venstre er Harald Risnes, nr. 3 fra venstre på samme rad er Torolf Engen.
Kari Lyngtun sitter ved siden av min søster som nr- 3 fra høyre på første rad.
Lærer er Einar Kolbjørnsen.
(Fra boken “Haukeland Skole – Ved Ulrikens fot i 150 år” av Agnes Frølich, Geir Helge Johnsen og Einar H. Kolbjørnsen)

Bildet viser skolepatruljen ved (gamle) Haukeland skole i skoleåret 1961/62. Selv gikk jeg på skolen fra 1953 til 1960 med to års avbrudd hvor vi ble sendt til paviljongskolen på Starefossen (p.g.a. store elevkull og plassmangel i disse årene).
I bakgrunnen på bildet ses hovedbygningen på gamle Haukeland skole (litt lenger syd lå “Småskolen” for de laveste årstrinnene).
(Fra boken “Haukeland Skole” utgitt ved skolens 150 års jubileum i 1996).