Dette nettstedet åpnet 18. januar 2009 og er en undersone av bergen360.no og i regi av BA. Alle som vil kan bidra med sine bilder. Bilder her vil kunne komme på trykk i BA eller bli brukt i andre av BAs medier. BAs serie “Den gang da” finner du hver dag i avisen. Har du bilder av mennesker, så passer de gjerne bedre på MittogDitt-sonen. Før du legger ut bilde, søk om du finner samme bilde fra før. Og du må ha opphavsrettigheter til bildet, eller godkjenning fra dem som har det.
Album: 1800-1879 | 1880-1889 | 1890-1899 | 1900-1909 | 1910-1919 | 1920-1929 | 1930-1939 | Bergen i krig 1940-1945 | 1940-1949 | 1950-1959 | 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | Ukjent årstall | Brudepar | Klassebilder | Postkort | Samferdsel | Offshore | Buekorps | BergensQuiz | Uløste Mysterier

Viser arkivet for stikkord kalmarhuset

To 8mm filmstubber fra 1955/1958

Min far, Fredrik Carlsen, var en ivrig 8mm filmer på 50 og 60-tallet. Jeg har funnet noen “kutt” som viser arbeidskolleger fra Tiedemanns Tobakksfabrikk på midten av 50-tallet. Den ene filmsnutten viser kolleger som, ved arbeidsdagens slutt, går over bakplassen på Kalmarhuset (Tiedemann leide 4. etasje i bygget og hadde personalinngang og vareutkjøring fra bakplassen).
Kutt nr. 2 viser varebilsjåførene som laster tobakksvarer fra transportbåndet på bakplassen.
Snutt nr. 1
Snutt nr. 2

To “kontordamer” i Tiedemanns lokaler i Kalmarhusets 4. etasje i 1950 årene (vet dessverre ikke navnet på damene….)