Dette nettstedet åpnet 18. januar 2009 og er en undersone av bergen360.no og i regi av BA. Alle som vil kan bidra med sine bilder. Bilder her vil kunne komme på trykk i BA eller bli brukt i andre av BAs medier. BAs serie “Den gang da” finner du hver dag i avisen. Har du bilder av mennesker, så passer de gjerne bedre på MittogDitt-sonen. Før du legger ut bilde, søk om du finner samme bilde fra før. Og du må ha opphavsrettigheter til bildet, eller godkjenning fra dem som har det.
Album: 1800-1879 | 1880-1889 | 1890-1899 | 1900-1909 | 1910-1919 | 1920-1929 | 1930-1939 | Bergen i krig 1940-1945 | 1940-1949 | 1950-1959 | 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | Ukjent årstall | Brudepar | Klassebilder | Postkort | Samferdsel | Offshore | Buekorps | BergensQuiz | Uløste Mysterier

Viser arkivet for stikkord ladegården

Brakkene på meyermarken

Her er et bilde av brakkene på Meyermarken i begynnelsen/midten av 80 tallet.

Utsikt fra Fjellveien på 1880-tallet. Vi ser mot Ladegården, Rothaugen (før skolen) og Sandviken.
Utsnitt av større panoramabilde tatt av Knud Knudsen (UiB Billedsamlingen).

Bildet viser Ladegården (gården med dette navn) i 1860-årene, FØR Rothaugkomplekset og skolen kom til. Til høyre skimtes reperbanen ved Repslagergaten (Molles reperbane).
(UiB Billedsamlingen – fotograf ukjent).

Udatert bilde av Ladegården – Fredens Bolig – kanskje fra 1920 årene iflg. Morgenavisen som publiserte bildet på syttitallet.
Ukjent fotograf.

Samme sted som foregående bilde (Ladegården – Fredens bolig) – nå i 1976. Fra Morgenavisens bildeserier på 1970-tallet.