Dette nettstedet åpnet 18. januar 2009 og er en undersone av bergen360.no og i regi av BA. Alle som vil kan bidra med sine bilder. Bilder her vil kunne komme på trykk i BA eller bli brukt i andre av BAs medier. BAs serie “Den gang da” finner du hver dag i avisen. Har du bilder av mennesker, så passer de gjerne bedre på MittogDitt-sonen. Før du legger ut bilde, søk om du finner samme bilde fra før. Og du må ha opphavsrettigheter til bildet, eller godkjenning fra dem som har det.
Album: 1800-1879 | 1880-1889 | 1890-1899 | 1900-1909 | 1910-1919 | 1920-1929 | 1930-1939 | Bergen i krig 1940-1945 | 1940-1949 | 1950-1959 | 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | Ukjent årstall | Brudepar | Klassebilder | Postkort | Samferdsel | Offshore | Buekorps | BergensQuiz | Uløste Mysterier

Viser arkivet for stikkord rosenkrantztårnet

Bryggen 1964

Det er morsomt å se hvordan trafikkbildet på Bryggen har endret seg de siste 50 årene. Her på en vårlig søndag i april i 1964.

Vi ser en forbikjøring med tre biler i bredden og mann med hatt i innerste «felt». Kul, mer sportslig bil i ytterste «felt». Heldigvis viser trolleybussledningene at det også er plass til motgående trafikk.

Det er også interessant å se at galgelyktene på høyre side av gaten fremdeles er gassdrevne. Kan de tre stripene på lyktestolpene være markeringer fra krigens dager, da det var viktig å se hindre når byen var mørklagt, eller er dette rett og slett nyere markeringer som har som oppgave å forhindre at bilene kjører på stolpene?

I bakgrunnen av husrekken på Bryggen, ser vi gjerdet rundt branntomten fra 1955, hvor de arkeologiske utgravingene var påbegynt på denne tiden.

Legg også merke til at skiltene over forretningene fremdeles viser navnene til tradisjonsrike firmaer på Bryggen.

Foto: Thorleif Svendsen

Bildet viser Slottsgaten mot Rosenkrantztårnet på ukjent årstall. Fotograf: Egil Bakka – Fotoportalen UNIMUS.

Direkte lenke
.

Atelier KK tok dette bildet av en demonstrasjon av brannstige på Rosenkrantztårnet. Året er ikke oppgitt men mener det må være fra 1930-tallet.
En ku eller okse har tydeligvis forvillet seg inn i bildet og blir leiet bort…..

Bergen 1942

Unike bilder, og historier, fra vår kjære by.

Både Jernbanestasjonen, og Fløybanen, som nylig er omtalt her på forumet, er vist.
Håkonshallen og Rosenkrantztårnet før eksplosjonsulykken, samt mange flotte glimt fra Torget, livet på Vågen, Nordnes, Torgalmenningen og mye mer – begynner etter ca. 39 sek.

Kilde: Norgeslexi – Norsk politisk dokumentasjon på internett

Fargefoto fra mellom 1936 og 1939 tatt av Dr. Phil. Nils Busvold (UiB Billedsamlingen) som viser Festningskaien med fritidsbåten “Kitty Waake”. Vi ser også bensinstasjonen som lå her. I bakgrunnen troner Rosenkrantztårnet.

Sangerskipet legger til Festningskaien. Småbåter, dampskip, hus og fjell.
Den norske studentsangerforenings ankomst til femte alminnelige sangerfest i Bergen 1863.
Fotograf ukjent
MUV 13274
Museum for universitets- og vitenskapshistorie

På årsdagen for den tragiske eksplosjonsulykken i Bergen, 20. april 1944 – har jeg fått anledning til å legge ut ett bilde fra samlingen til Waldemar L. Hansen. Noen av fotografiene fra hans samling er allerede publisert i “Byen brenner” (Arne og Arve Fuglum) – flere fotografier fra hans album vil i tiden fremover bli publisert, i samtykke med hans familie.

Se også Minne-siden for eksplosjonen i 1944.

Rosenkrantztårnet (eller “Walkendorfstaarnet”) sett fra kaien ved Bradbenken i 1880 årene. Legg merke til den lille “vakthytten” foran tårnet. Et dampskip ligger ved kai og karene nede i høyre hjørne tar en pust i bakken og betrakter livet på havnen. Artig er også den flotte gasslykten.
Fotograf: Axel Lindahl – Eier: Norsk Folkemuseum.

Skadene etter eksplosjonsulykken 20. april 1944 var omfattende,
Havnevesenets administrasjonsbygg, til venstre, som senere måtte rives.
Ammunisjonskipet Voorbode må ha lagt like til høyre for M/S Rogaland,
der deler av kaien er borte

Fotograf: NTB
NTBs krigsarkiv PA-1209 Ue-107 4 3