Dette nettstedet åpnet 18. januar 2009 og er en undersone av bergen360.no og i regi av BA. Alle som vil kan bidra med sine bilder. Bilder her vil kunne komme på trykk i BA eller bli brukt i andre av BAs medier. BAs serie “Den gang da” finner du hver dag i avisen. Har du bilder av mennesker, så passer de gjerne bedre på MittogDitt-sonen. Før du legger ut bilde, søk om du finner samme bilde fra før. Og du må ha opphavsrettigheter til bildet, eller godkjenning fra dem som har det.
Album: 1800-1879 | 1880-1889 | 1890-1899 | 1900-1909 | 1910-1919 | 1920-1929 | 1930-1939 | Bergen i krig 1940-1945 | 1940-1949 | 1950-1959 | 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | Ukjent årstall | Brudepar | Klassebilder | Postkort | Samferdsel | Offshore | Buekorps | BergensQuiz | Uløste Mysterier

Viser arkivet for stikkord sandbrogaten

Området Bradbenken-Koengen-Sandbrogaten rundt 1955. Mye gjenstår ennå å gjenoppbygge etter eksplosjonsulykken i 1944 (fra Byantikvaren – Kulturminnegrunnlag).

Fotograf Ralph L. Wilson har tatt dette bildet fra (ett av) Mariakirkens tårn. Det viser Koengen og Bergenhus Festning. Årstall ikke oppgitt.
(UiB Billedsamlingen).

Nordenfjeldske Dampskipsselskap, sette gjennom buegangen til Havnevesenets administrasjonsbygg, som siden ble revet, grunnet skadene det ble påført.

Foto: HF-A-HR-0697
Fotograf; Ukjent
Arkiv: Hordaland Reiselivslag, Hordaland fylkesarkiv

Bildet, tatt av Nyblin rundt århundreskiftet, viser en av bygningene til Sandbrogadens Mekaniske Værksted, firma anlagt av svensken Ferdinand Frick i 1886. Verkstedets beliggenhet, kun 50 meter fra Festningskaien, gjorde det fra starten velegnet for alle slags skipsreparasjoner som ikke krevde dokksetting. Var dette likevel nødvendig, disponerte man “Dikkedokken” på Verftet.
Bygningen vi ser er verkstedets lange smie og verkstedsbygning, adresse Sandbrogaten 2.
Legg merke til Bradbenktrikkens skiftespor i den brostensbelagte gaten.
(Kilde “Fra De Gamle Gater – Bradbenken – Dreggen – Kroken” av Jo Gjerstad).