Dette nettstedet åpnet 18. januar 2009 og er en undersone av bergen360.no og i regi av BA. Alle som vil kan bidra med sine bilder. Bilder her vil kunne komme på trykk i BA eller bli brukt i andre av BAs medier. BAs serie “Den gang da” finner du hver dag i avisen. Har du bilder av mennesker, så passer de gjerne bedre på MittogDitt-sonen. Før du legger ut bilde, søk om du finner samme bilde fra før. Og du må ha opphavsrettigheter til bildet, eller godkjenning fra dem som har det.
Album: 1800-1879 | 1880-1889 | 1890-1899 | 1900-1909 | 1910-1919 | 1920-1929 | 1930-1939 | Bergen i krig 1940-1945 | 1940-1949 | 1950-1959 | 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | Ukjent årstall | Brudepar | Klassebilder | Postkort | Samferdsel | Offshore | Buekorps | BergensQuiz | Uløste Mysterier

Viser arkivet for stikkord skole

haukeland skole

  • 16.04.2016 — 7gb Nordnes skole, lærer Kjell Hordnes
  • 16.04.2016 — Klasse 1 gb Nordnes skole 1957, med frøken Wangen Får prøve å skrive under her de jeg husker Første rekke fra venstre: Roy Fauske, Leif Gjesdal, ?, Ivar Hordvik, Charles Andersen, Frode Waardal, Nils Johan Sætre. 2. rekke fra venstre: Bent xx, Johnny Olsen, Terje Gundersen,??, Arvid …
  • 16.04.2016 — 4 gb Nordnes skole,1962, Lærer Kjell Hordnes

Lea Hall i 1917. Oppført i 1899 av statsråd og fabrikkeier Gerdt Meyer Bruun. Bygget ble noe større enn beregnet da målene G.M.Bruun som var i England oppga var i alen. Byggmester misforstod og oppførte bygget i meter. Skipsreder Erik Grant Lea kjøpte eiendommen i 1915 og kalte eiendommen Lea Hall. Han gikk konkurs i 1922 og Bergen Kreditbank overtok huset som igjen ble solgt til Bergen kommune samme året. Det var da tenkt som midlertidig lærerhøyskole men ble brukt som barneskole (Solhaug barneskole 1923-2003). Fra 1939 var det spesialskole for barn med adferdvansker. Solhaug barnehage flytter inn i 2016 når bygget er rehabilitert for 34mil, og får plass til 54 barn.

Drosje – Adler Automobil – med eier Carl Johannesen ved rattet.
Årstall: 1914. Bilen var levert av Ingeniør T.W. Wilson.
I bakgrunnen Lungegaarden Skole, Muségaten 10.
(Fotograf: Truls Wiel Wilson – UiB Billedsamlingen).

Ytre Sandviken skole ca 1948

Mine klassekamerater i barneskolen på Nygård skole. Bak fra venstre: Jørgen, Dag, Sverre, Gunnar, Jan, Morten, Per, Bjørn og Trond. Foran fra venstre: Kåre, Odd M, Ernst, Steinar, Olav, Gunnar, Dag og Øyvind. Fotografen (Bjørn S) mangler.

Rothaugen skole med lekende barn på markene (20- eller 30-tallet). Fotograf: Olai Schumann Olsen – UiB Billedsamlingen.

HURRA! I morgen har vi fri, fra skolens slaveri og lærerne di banker vi, og bøkerne di slenger vi !!!!
Men nå elsker vi å MIMRE.

Slik jeg ser det og husker / mener å huske. Fra venstre rekke 3:
Nr. 5 Odd Furnes,
nr. 6 Lars Gåsemyr
nr, 7 Petter Hole
nr. 9 Sverre Rosæther
nr, 10 Endresen
nr. 11 Kjeld Nilsen
nr. 12 Otto Fredrik Hansen
nr. 13 Berg
nr. 14 Gjesdal
nr. 16 Trygve Høsteng
-——
Fra venstre rekke 2 Damer:
nr. 2 frk Phil.
nr. 6 frk Mathilde Kristoffersen
nr. 8 frk Bakke. Konen til skolesjef Karl Bakke
nr.12 frk. Ruth Ramsli
-——-
Fra venstre rekke 1 sittende
nr.2 frk. Elsa Fagerli
nr. 4 frk Klara Seje Hermansen
nr.7 Overlærer Per Maurset
-————
Musikk lærer Knutsen hvor er han, var han ikke begynt?

Med 48 lærere må vi ikke glemme de andre som også holt skolen i gang !
Må ikke glemme vaktmesteren Lars Nygård og assistenter og vaskekonene
Hilsen Freddy Matre

Tredje rekke fra venstre: Nils Gunnar Nesse, Bjørn Bønes, ? , Kjell Hope, Jan Terje Markussen, Johan Ludvig Mowinkel, Harald Garmannslund, Jon Faaland, ? , Geir Kjell Andersland.
Andre rekke fra venstre: Lærer Erik Moe, Sigrun Antonisen, Anne-Marie Røen, Else Aarø, Astri Berit Ese, Svanhild Dyngeland, Vigdis Talhaug, Elisabeth Yndestad, Margrethe Odfjell, Linda Hambro.
Første rekke fra venstre: Solveig Freuchen, Anette J. Gluck, Karen Rogde, Ragnhild Pedersen, Inger-Elise Rønnestad, Jannicke ? , Gunn Norbeck, Marit Arntsen, Inger-Johanne Larsen.