Dette nettstedet åpnet 18. januar 2009 og er en undersone av bergen360.no og i regi av BA. Alle som vil kan bidra med sine bilder. Bilder her vil kunne komme på trykk i BA eller bli brukt i andre av BAs medier. BAs serie “Den gang da” finner du hver dag i avisen. Har du bilder av mennesker, så passer de gjerne bedre på MittogDitt-sonen. Før du legger ut bilde, søk om du finner samme bilde fra før. Og du må ha opphavsrettigheter til bildet, eller godkjenning fra dem som har det.
Album: 1800-1879 | 1880-1889 | 1890-1899 | 1900-1909 | 1910-1919 | 1920-1929 | 1930-1939 | Bergen i krig 1940-1945 | 1940-1949 | 1950-1959 | 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | Ukjent årstall | Brudepar | Klassebilder | Postkort | Samferdsel | Offshore | Buekorps | BergensQuiz | Uløste Mysterier

Viser arkivet for stikkord tyskebryggen

Bildet viser Finnegaarden slik den fremsto før år 1900.
Foto: Olaf Andreas Svanøe – Universitetsmuséet i Bergen.

Nok ett av Svanøes bilder fra gamle Tyskebryggen (før år 1900).
Foto: Olaf Andreas Svanøe – Universitetsmuseet i Bergen.

Bildet viser folkeliv på Tyskebryggen en dag før år 1900. Vi ser mot den gamle Kjøbmandsstuen (med markiser) midt på bildet.
Fotograf: Olaf Andreas Svanøe – Universitetsmuseet i Bergen.

Bildet viser Tyskebryggen ved Holmedalsgaarden. Trolig tidlig 1900-tall.
Foto: Olaf Andreas Svanøe – Universitetsmuseet i Bergen.

Tyskebryggens sydligste del før år 1900. Tregårdene på bildet utenom Finnegaarden ble revet og erstattet med murgårder i perioden 1900-1912.
Foto: Olaf Andreas Svanøe – Universitetsmuseet i Bergen.

Har lett etter bilder av gamle børsen i Kjøbmandsstuens bryggeskur. Trodde det bare eksisterte ett, men så fant jeg dette. Zoomet inn på et foto av Tyskebryggen tatt av Knud Knudsen i 1861, og der har vi den! Med tregjerde og tårn foran Kjøbmandsstuen. Den første børs var i Dramshusens skur, og deretter holdt den til i Kjøbmandsstuens vinkjeller, før den flyttet til skuret vi ser her. Den nye børsbygningen sto klar til bruk i 1862.

Fotograf K. Knudsen & Co. tok dette bildet ved Hjortegaarden på Tyskebryggen. Årstall ikke oppgitt, men trolig rundt forrige århundreskifte.
(UiB Billedsamlingen).

Fra Skansen mot nordvest. Bilde tatt av Marcus Selmer.
Vi ser “Otzens have” langs Vetrlidsallmenningen, før Kjøttbasaren kom til. Mariakirken har bare ett tårn. Dette tidfester bildet til perioden 1857 – 1876. (Nasjonalbiblioteket).

Tyskebryggen v/Holmedalsgården. Bildet viser Holmedalsgården og Bellgårdens brygger med skur som ble revet i 1920.
Foto: Olaf Andreas Svanøe – UiB Billedsamlingen.

Tyskebryggen før år 1900. Fra gården “Bratten”, (idag Bryggen 7).
Foto: Olaf Andreas Svanøe – UiB Billedsamlingen.