Dette nettstedet åpnet 18. januar 2009 og er en undersone av bergen360.no og i regi av BA. Alle som vil kan bidra med sine bilder. Bilder her vil kunne komme på trykk i BA eller bli brukt i andre av BAs medier. BAs serie “Den gang da” finner du hver dag i avisen. Har du bilder av mennesker, så passer de gjerne bedre på MittogDitt-sonen. Før du legger ut bilde, søk om du finner samme bilde fra før. Og du må ha opphavsrettigheter til bildet, eller godkjenning fra dem som har det.
Album: 1800-1879 | 1880-1889 | 1890-1899 | 1900-1909 | 1910-1919 | 1920-1929 | 1930-1939 | Bergen i krig 1940-1945 | 1940-1949 | 1950-1959 | 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | Ukjent årstall | Brudepar | Klassebilder | Postkort | Samferdsel | Offshore | Buekorps | BergensQuiz | Uløste Mysterier

Viser arkivet for stikkord ulrikken

Derrick i Bergen

Da prøver jeg med et nytt bilde, denne gang fra 9de klasse i 1964 , Ulrikken Skole. Og som ved forrige bilde mangler jeg dessverre noen navn, kanskje noen kan hjelpe meg.

Første rekke fra venstre: Kari Brandal, ? , Torunn Haugstvedt, Torill (Tossa) Johannessen, Birte Aslaksen!, Anne Grindheim, Britt Holgersen/Holgersnes, ? , ?
Andre rekke fra venstre: Lærer Brita Benum, Arvid Andersen, Rune Thorstensen, ? , Torunn Alling, Vigdis Mjelde, ? , Unni …, Jonny Tvedt, Askjell Raknes.
Tredje rekke fra venstre: ? , Torstein Haugen, Ove Semshaug, Klaus Nyhammer, Odd Fonnesen, Hans Jørgen ?, Henning Lygre, Jan Høvik, Viktor Meland.

Bergen sett fra Nordnes i 1839
Fra August Mayers: Une voyage pittoresque i 1839.
fra bokverket:Atlas pittoresque” utgitt i Frankrike etter ordre fra regjeringen ca. midt på 1800-tallet.
Bildet er laget av kunstneren Mayer, som deltok på korvetten “La Recherche” sine seilaser i Skandinavia i årene 1838, 1839 og 1840.
Korvetten “La Recherche” seilte for La Commission Scientifique du Nord med forskere både fra Frankrike og Skandinavia. Som et resultat av forskningsekspedisjonene ble det skrevet 16 bind og laget 5 bind med plansjer.
. Disse ble utgitt i perioden 1842-1855 og har samletittelen:
Voyages de la Commission scientifique du Nord: en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg et aux Feroe, pendant les années 1838, 1839 et 1840, sur la corvette La Recherche.
Dette bind utgitt i Frankrike i 1852.