Dette nettstedet åpnet 18. januar 2009 og er en undersone av bergen360.no og i regi av BA. Alle som vil kan bidra med sine bilder. Bilder her vil kunne komme på trykk i BA eller bli brukt i andre av BAs medier. BAs serie “Den gang da” finner du hver dag i avisen. Har du bilder av mennesker, så passer de gjerne bedre på MittogDitt-sonen. Før du legger ut bilde, søk om du finner samme bilde fra før. Og du må ha opphavsrettigheter til bildet, eller godkjenning fra dem som har det.
Album: 1800-1879 | 1880-1889 | 1890-1899 | 1900-1909 | 1910-1919 | 1920-1929 | 1930-1939 | Bergen i krig 1940-1945 | 1940-1949 | 1950-1959 | 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | Ukjent årstall | Brudepar | Klassebilder | Postkort | Samferdsel | Offshore | Buekorps | BergensQuiz | Uløste Mysterier

Viser arkivet for stikkord villa

Aner ikke hvor dette bildet er tatt,men er temmelig sikker på at villaen ikke finnes lengre.
I alle fall ikke i den tilstand vist på bildet.skimter høyhus bak til venstre,så den har vel enten lagt i nærheten av en kirke eller måtte vike,for det såkalte fremskrittet

Lea Hall i 1917. Oppført i 1899 av statsråd og fabrikkeier Gerdt Meyer Bruun. Bygget ble noe større enn beregnet da målene G.M.Bruun som var i England oppga var i alen. Byggmester misforstod og oppførte bygget i meter. Skipsreder Erik Grant Lea kjøpte eiendommen i 1915 og kalte eiendommen Lea Hall. Han gikk konkurs i 1922 og Bergen Kreditbank overtok huset som igjen ble solgt til Bergen kommune samme året. Det var da tenkt som midlertidig lærerhøyskole men ble brukt som barneskole (Solhaug barneskole 1923-2003). Fra 1939 var det spesialskole for barn med adferdvansker. Solhaug barnehage flytter inn i 2016 når bygget er rehabilitert for 34mil, og får plass til 54 barn.

Villa Kalfarveien 32 – ca. år 1900.
Foto: Olaf Andreas Svanøe – Universitetsmuseet i Bergen.

Vinteridyll på Kalfaret ca. 1905. Vi ser “Villa Granly” (Kalvedalsveien 6) til venstre, og “Villa Harmoni” (Kalvedalsveien 7) til høyre. Bak i skråningen ligger “Villa Elvebakken”.
(Fra “En kort beretning om Kalfaret” av Jo Gjerstad).
Min far fortalte meg at “Villa Granly” ble oppført av min tipp-oldefar, byggmester Michael Johannesen (mer om ham og om modellen av Tyskebryggen som står på Historisk Museum på denne linken):
Michael Johannesen

“Villa Sophienlund” på Kalfaret ble oppført av Lorentz Nicolaysen i 1840. Huset var oppkalt etter hans ektefelle, Sophie. Eiendommen ble i 1855 overtatt av Friedrich Schuman, medinnehaver av Wingaards Jernstøperi. Leietakere i en årrekke var familiene Kjerschow/Michelsen. Statsminister Christian Michelsen var senere “på landet” i villaen i flere år. Eier fra 1868 var konsul Fredrik Georg Gade. Han rev den opprinnelige bygningen og oppførte en ny “Sophienlund”, idag kjent som “Legenes Hus”. Mellom trærne i bakgrunnen skimtes “Lille Kalfaret”.
(Fra “En kort beretning om Kalfaret” av Jo Gjerstad).