Dette nettstedet åpnet 18. januar 2009 og er en undersone av bergen360.no og i regi av BA. Alle som vil kan bidra med sine bilder. Bilder her vil kunne komme på trykk i BA eller bli brukt i andre av BAs medier. BAs serie “Den gang da” finner du hver dag i avisen. Har du bilder av mennesker, så passer de gjerne bedre på MittogDitt-sonen. Før du legger ut bilde, søk om du finner samme bilde fra før. Og du må ha opphavsrettigheter til bildet, eller godkjenning fra dem som har det.
Album: 1800-1879 | 1880-1889 | 1890-1899 | 1900-1909 | 1910-1919 | 1920-1929 | 1930-1939 | Bergen i krig 1940-1945 | 1940-1949 | 1950-1959 | 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | Ukjent årstall | Brudepar | Klassebilder | Postkort | Samferdsel | Offshore | Buekorps | BergensQuiz | Uløste Mysterier

Viser arkivet for stikkord biologisk, stasjon

Som vi kan lese på kortet har avsender fått adresse Paradis. Hun gjør et nummer av dette på kortet til min farmor, sendt 5-10-1912.
Wikipedia : Fjøsanger stasjon ble opprettet 1883 som Fjøsanger stoppested på Vossebanen i Fjøsanger i Bergen, 1888 ble den oppgradert til stasjon. Stasjonen lå langs strekningen Minde – Midttun, som ble revet etter at Ulrikstunnelen hadde blitt tatt i bruk 1964.
Om Fjøsanger på Bergen Byleksikon
Klipper første avsnitt :
Fjøsanger, (første ledd i navnet kan ha sammenheng med norrønt fausk, morkent, råttent treverk, annet ledd er angr, fjord, vik), gnr. 16, gårdsbruk i Fana, ved nordenden av Nordåsvatnet, trolig anlagt den gang vannet var innerste del av en fjordarm. I en bakke sør for gårdstunet er det funnet plante- og dyrerester fra mellom-istiden for 120 000 år siden. Funnet vakte stor oppsikt, og det ble foretatt utgravninger 1975–77. Funnstedet ligger lenger nordvest enn noen tilsvarende lokalitet i Europa. Området er nå fredet. Gården grenset i 1776 mot Bønes, Helgeplasset, Øvre Fyllingen, Solheim, Litle Solheim og Storetveit.
Flere fine bilder på Fotomuseum Bergen fra Fjøsanger, bl.a. dette med bilde av Gamlehaugen

Jeg skulle gjerne hatt tak i bilder fra “Snopen”, som lå i Vetrlidsalmenning 21, hvor Escalon ligger i dag, like ved Fløibanestasjonen. Gjerne fra krigens dager. Slektninger av meg drev denne godteributikken i mange år. Er det noen som kan være behjelpelig med dette?

Fra Bergen byarkiv, Arkivet etter Harald Wesenberg. Enerett Bergen byarkiv.

Dette er trolig fra 1880-1900?

Fra en samling bilder etter Harald Wesenberg (1836-1907). Jeg synes det ser ut som en jernbaneskinne nederst til høyre.

Kirken ligner litt på Arna kirke, men tårnet stemmer ikke med dagens kirke.