Dette nettstedet åpnet 18. januar 2009 og er en undersone av bergen360.no og i regi av BA. Alle som vil kan bidra med sine bilder. Bilder her vil kunne komme på trykk i BA eller bli brukt i andre av BAs medier. BAs serie “Den gang da” finner du hver dag i avisen. Har du bilder av mennesker, så passer de gjerne bedre på MittogDitt-sonen. Før du legger ut bilde, søk om du finner samme bilde fra før. Og du må ha opphavsrettigheter til bildet, eller godkjenning fra dem som har det.
Album: 1800-1879 | 1880-1889 | 1890-1899 | 1900-1909 | 1910-1919 | 1920-1929 | 1930-1939 | Bergen i krig 1940-1945 | 1940-1949 | 1950-1959 | 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | Ukjent årstall | Brudepar | Klassebilder | Postkort | Samferdsel | Offshore | Buekorps | BergensQuiz | Uløste Mysterier

Viser arkivet for stikkord dokken

Familien Hagemann i Dokkebakken 1. Fra venstre: Marie Hedvig Hagemann, Fredrik Christian Hagemann, Charlotte Louise Magnus (født Hagemann), Bernt Anker Hagemann, Karen Christiane Andrea Hagemann, Charlotte Louise Hagemann og Dankert Krohn Holm Hagemann. Trolig tidlig 1900-tall.
Fotograf: Olaf Andreas Svanøe – Universitetsmuséet i Bergen.

Et Aunekort fra egen samling. Postlagt i 1983.
Puddefjordsbroen i nærbilde. Vi ser helt i venstre bildekant gasstanken i Jekteviken og Dragefjellet skole. Midt i bildet Johanneskirken og museene på Nygårdshøyden. Nede til høyre Trikkehusene i Thormøhlensgate
Dette kortet viser litt mere av Møhlenpris og Laksevåg-områdene.

Portalkranene på Dokkesjærskaien en rolig dag i juli 1981. Roen skyldes nok ikke bare lav sommertrafikk, men er også et tegn på at frakten med skip er i endring. Containerne har gjort sitt inntog og økende bruk av ro-ro-skip minsker behovet for kraner av denne typen.

På det meste hadde Bergen havn 20 kraner. I dag er det bare et fåtall igjen, riktig nok i mer moderne utgaver enn på bildet over, og ikke minst, tilpasset måten dagens gods losses og lastes.

Kaianlegget i Dokken ble tatt i bruk i 1939 og er den dypeste stykkgodskaien i Norden.

Foto: Thor Svendsen
Tekstkilde: Bergen byleksikon