Dette nettstedet åpnet 18. januar 2009 og er en undersone av bergen360.no og i regi av BA. Alle som vil kan bidra med sine bilder. Bilder her vil kunne komme på trykk i BA eller bli brukt i andre av BAs medier. BAs serie “Den gang da” finner du hver dag i avisen. Har du bilder av mennesker, så passer de gjerne bedre på MittogDitt-sonen. Før du legger ut bilde, søk om du finner samme bilde fra før. Og du må ha opphavsrettigheter til bildet, eller godkjenning fra dem som har det.
Album: 1800-1879 | 1880-1889 | 1890-1899 | 1900-1909 | 1910-1919 | 1920-1929 | 1930-1939 | Bergen i krig 1940-1945 | 1940-1949 | 1950-1959 | 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | Ukjent årstall | Brudepar | Klassebilder | Postkort | Samferdsel | Offshore | Buekorps | BergensQuiz | Uløste Mysterier

Viser arkivet for stikkord eksplosjonsulykken

Strandgaten 136 og 138.
Det var hos firmaet Sletten og Jensen de to reparatørene, Hamre og Sletten, jobbet – de som skulle utføre, det som ble den siste jobben ombord på det nederlandske skipet Voorbode.
Slik så det ut da Gustav Brosing fotograferte bygget en del år senere.
Strandgaten 138 – er i dag Tannlegekontoret i Gamle Bergen.

Strandgaten 136 ble også skadet, og ble siden flyttet til Gamle Bergen.
I dag kjenner vi det som Kjøbmannshuset.
Mer om Strandgaten 136

Tett på – fullversjon på Universitetsmuseets fotoportal.

Fotograf: Olav Espevoll
Foto: L 043417
Lisenshaver: Universitetsmuseene

Et fotografi som viser katastrofen i detalj.
Strandgaten ved Nykirkeallmenning.

Fotograf: Olav Espevoll
Foto: L 043424
Universitetsmuseene

Tett på – fullversjon på Universitetsmuseets fotoportal.

Strandgaten 53, fasade mot Muren.
Tatt etter eksplosjonsulykken 20. april 1944.

Riksarkivet – NTB’ Krigsarkiv
Fotografi: PA-1209 U107 4 S2939
Fotograf: Ukjent

Stadig dukker det opp upubliserte bilder, dette takket være hjelp fra Kåre, 89 år.
Fotografen er ukjent, og det er ganske spesielt med den tyske soldaten bak til høyre, kvinnen med kurvene, og guttungen foran. Takk til Roy for plasseringen!
Dwerhagens hus – Strandgaten 98, til venstre, Strandgaten 100 til høyre, og Holbergallmenning går opp i mellom (også på venstre side av Strandgaten 98.)

Fotograf: Ukjent
Privat samling

Nordenfjeldske Dampskipsselskap, sette gjennom buegangen til Havnevesenets administrasjonsbygg, som siden ble revet, grunnet skadene det ble påført.

Foto: HF-A-HR-0697
Fotograf; Ukjent
Arkiv: Hordaland Reiselivslag, Hordaland fylkesarkiv

Frakteskøyten Johanne er blitt kastet opp på Nykirkekaien.
På årsdagen for eksplosjonsulykken 20. april 1944.
Fotograf: Franz Guthausen
Kilde: Odd Strand, 20. april – en dag i 1944.

Lenke: Digitalarkivet
Hele artikkelen, til 60-års markeringen.

På årsdagen for den tragiske eksplosjonsulykken i Bergen, 20. april 1944 – har jeg fått anledning til å legge ut ett bilde fra samlingen til Waldemar L. Hansen. Noen av fotografiene fra hans samling er allerede publisert i “Byen brenner” (Arne og Arve Fuglum) – flere fotografier fra hans album vil i tiden fremover bli publisert, i samtykke med hans familie.

Se også Minne-siden for eksplosjonen i 1944.

Ennå et bilde fra Riksarkivet.
Her trenger jeg hjelp fra dere, til å plassere stedsangivelsen.
Etter eksplosjonsulykken på Vågen 20. april 1944.

Fotograf: NTB
NTBs krigsarkiv PA-1209 S-1209 99 4a

Skadene etter eksplosjonsulykken 20. april 1944 var omfattende,
Havnevesenets administrasjonsbygg, til venstre, som senere måtte rives.
Ammunisjonskipet Voorbode må ha lagt like til høyre for M/S Rogaland,
der deler av kaien er borte

Fotograf: NTB
NTBs krigsarkiv PA-1209 Ue-107 4 3

Madsensmuget, sett fra området Fredrikbergsgate.

I boken Byen brenner av Arne og Arve Fuglum, finnes det andre bilder fra området.

Dette bildet har jeg aldri sett publisert før, det ble funnet på Riksarkivet i november 2010.

Fotograf: NTB

RA, PA-1209 NTBs krigsarkiv S-1209 99 3b

Her er et tidligere fotografi fra Strandgaten som viser inngangen til Madsensmuget fra nedsiden.
Smauene som forsvant er en fremstilling av den tragiske dagen, 20. april 1944.

Prosjektgruppe for opprettelse av minnesmerke for ofrene etter eksplosjonen.