Dette nettstedet åpnet 18. januar 2009 og er en undersone av bergen360.no og i regi av BA. Alle som vil kan bidra med sine bilder. Bilder her vil kunne komme på trykk i BA eller bli brukt i andre av BAs medier. BAs serie “Den gang da” finner du hver dag i avisen. Har du bilder av mennesker, så passer de gjerne bedre på MittogDitt-sonen. Før du legger ut bilde, søk om du finner samme bilde fra før. Og du må ha opphavsrettigheter til bildet, eller godkjenning fra dem som har det.
Album: 1800-1879 | 1880-1889 | 1890-1899 | 1900-1909 | 1910-1919 | 1920-1929 | 1930-1939 | Bergen i krig 1940-1945 | 1940-1949 | 1950-1959 | 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | Ukjent årstall | Brudepar | Klassebilder | Postkort | Samferdsel | Offshore | Buekorps | BergensQuiz | Uløste Mysterier

Viser arkivet for stikkord festning

I 1890-årene oppførte Forsvaret Hellefjellet befestningsanlegg (senere kjent som “Hellen Festning” eller “Hellen Fort”).
I den forbindelse ble det opparbeidet en provisorisk jernbane fra Biskopshavn kai til Hellefjellet. Festningen sto ferdig i 1898, samme år bildet ble tatt.
I bakgrunnen ser vi våningshuset på Eikebakken gård.
(Kilde: “Fra Storemøllen til Fagerdalen” av Jo Gjerstad).

Bildet viser rivingen i 1924 av “Ahlefeldts Bastion” på Bergenhus Festning. Rivingen ble foretatt for å gi plass til utvidelse av havneanlegg samt jernbanenes havnespor.
I forkant av rivingen (foreslått i 1917) foregikk en diskusjon mellom kommunen og Bergens Handelsforening, på den ene siden, og Fortidsminnesforeningen med støtte fra Riksantikvaren, på den andre siden.
Det endte altså med riving av bastionen sammen med “Saluttbatteriet”, “Rundellen” og “Det Forsenkede Batteri”, mens “Nordpyntens Bastion” ble bevart (hvor festningens flagg står frem til idag).
(UiB Billedsamlingen – tekst basert på “…Som en sagatids relik… – Bergenske Festingsverker som Kulturminner” av Tony Jan Engelsen).