Dette nettstedet åpnet 18. januar 2009 og er en undersone av bergen360.no og i regi av BA. Alle som vil kan bidra med sine bilder. Bilder her vil kunne komme på trykk i BA eller bli brukt i andre av BAs medier. BAs serie “Den gang da” finner du hver dag i avisen. Har du bilder av mennesker, så passer de gjerne bedre på MittogDitt-sonen. Før du legger ut bilde, søk om du finner samme bilde fra før. Og du må ha opphavsrettigheter til bildet, eller godkjenning fra dem som har det.
Album: 1800-1879 | 1880-1889 | 1890-1899 | 1900-1909 | 1910-1919 | 1920-1929 | 1930-1939 | Bergen i krig 1940-1945 | 1940-1949 | 1950-1959 | 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | Ukjent årstall | Brudepar | Klassebilder | Postkort | Samferdsel | Offshore | Buekorps | BergensQuiz | Uløste Mysterier

Viser arkivet for stikkord kalvedalsveien

Udsikt fra Fjeldveien.
Veikrysset Kalfarveien-Kalvedalsveien med den lysthuslignende hvilehytte for sporveien. Gamle Kalfartrikken “snudde” her dengang. Stedet gikk engang i tiden under navnet “Punktum”. Mulig det var bare hertil man spaserte fra byen i eldre tider – deretter kom man ut på landet og der gikk man vel ikke sånn uten videre…

Foto:Neupert, Hermann Christian

Vinteridyll på Kalfaret ca. 1905. Vi ser “Villa Granly” (Kalvedalsveien 6) til venstre, og “Villa Harmoni” (Kalvedalsveien 7) til høyre. Bak i skråningen ligger “Villa Elvebakken”.
(Fra “En kort beretning om Kalfaret” av Jo Gjerstad).
Min far fortalte meg at “Villa Granly” ble oppført av min tipp-oldefar, byggmester Michael Johannesen (mer om ham og om modellen av Tyskebryggen som står på Historisk Museum på denne linken):
Michael Johannesen

Under Ulrikens profil ser vi den frodige gården Kalvedalen.
Eier av Årstad, Christian Lerche Dahl, solgte i 1854 Kalvedalen til Rasmus Absalonsen. I hans slekt ble gården i flere generasjoner. Da bildet ble tatt, ca. 1870, het eieren Ascel Johan Rasmussen.
Det lille høydedraget til høyre i bildet er Storhaugen.
(Fra “En kort beretning om Kalfaret” av Jo Gjerstad – foto: Knud Knudsen).

Natt til 15. oktober 1930 inntraff det i Bergen en storflom: Den utløses ved demningsbrudd i Fløirestaurantens gåsedam! “Vannet bryter ledningen til restaurantens drikkevannsreservoir, velter nedover Søndre Fløifjellsdal, forener seg med Nordre Starefossbekken, følger bekkens løp videre, graver seg stadig dypere ned i terrenget og fører med seg jord og stein av anseelig størrelse. Flomvannet styrter nå videre mot Fjellveien, store trær veltes eller knekkes. Fjellveien feies vekk i femten-tyve meters lengde, hovedvannledningen brytes og de forøkede vannmasser fosser ned mot Kalvedalsveien overfor Hansa Bryggeri, hvor hager, gårdsplasser og veier forvandles til svære steinurer. Her deler flomvannet seg: En arm når Store Lungegårdsvann ved Fløen, en annen når nesten frem til Stadsporten før den krysser Assistentkirkegården og går til sjøs….”. Det er et under at ikke menneskeliv går tapt, skriver avisene.
(Fra “En bok om Bergen i mellomkrigstiden” – foto: F. Tegner, UBB)