Dette nettstedet åpnet 18. januar 2009 og er en undersone av bergen360.no og i regi av BA. Alle som vil kan bidra med sine bilder. Bilder her vil kunne komme på trykk i BA eller bli brukt i andre av BAs medier. BAs serie “Den gang da” finner du hver dag i avisen. Har du bilder av mennesker, så passer de gjerne bedre på MittogDitt-sonen. Før du legger ut bilde, søk om du finner samme bilde fra før. Og du må ha opphavsrettigheter til bildet, eller godkjenning fra dem som har det.
Album: 1800-1879 | 1880-1889 | 1890-1899 | 1900-1909 | 1910-1919 | 1920-1929 | 1930-1939 | Bergen i krig 1940-1945 | 1940-1949 | 1950-1959 | 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | Ukjent årstall | Brudepar | Klassebilder | Postkort | Samferdsel | Offshore | Buekorps | BergensQuiz | Uløste Mysterier

Viser arkivet for stikkord marken

Hverdagskunst

Når en ser det vakre smijernsarbeidet som er utført på veggholderen til denne gasslykten, skjønner man at det ble lagt vekt på godt håndverk i tidligere tider. Legg merke til de vridde sidestagene og den fine utformingen av bærestaget. Det hele er et lite kunstverk i seg selv.

Denne gassdrevne galgelykten, som hang på veggen i Grønnevollen 5, var en av de siste gasslyktene av sitt slag i Bergen. Da dette bildet ble tatt i 1978, var alle gasslyktene i kvartalene i Marken og Grønnevollen koplet fra gassnettet. De fleste av de lave stolpelykten og de veggmonterte variantene av disse, ble bygget om til elektrisk drift. Galgelyktene ble fjernet. Jeg lurer på hvor de ble av?

Klikk på bildet og se under kommentarer. Der kan du se et nærbilde av lykten med det «nye» rådhuset i bakgrunnen. Jeg legger også ved et fargebilde av den samme lykten, tatt samme dag. (Der følger det også med to fugler av ukjent opphav).

Foto: Thor Svendsen

Marken 10. Trolig 30- eller 40-tallet. Huset sto der inngangen til Veversmuget er idag.
(Fra bokserien “Eldre Bergens-arkitektur i utvalg” utgitt av Bergens Arkitektforening).

Lungegårdsgaten 9 – årstall ikke oppgitt.
(Fra bokserien “Eldre Bergens-arkitektur i utvalg” utgitt av Bergens Arkitektforening).

Vi ser her Karoline Bjørnsons (født Reimers) barndomshjem: Bakergården ved inngangen til Markens Tverrgate (idag ligger Smith-Sivertsens bygg her). I hagen er et lite lysthus.
Årstall er ikke oppgitt.
(Digitalt Museum – Foto: Gunvor Skaaren – tilhører: Aulestad).

Gå gaten.Årstall ukjent.Det står Marken på skobutikken.Bak på kortet sto det bare en gate i Bergen.

Bildet viser Markens Tverrgate mot Kong Oscars gate (årstall ukjent) med Reimers bakergård og lysthuset i hagen.
(Fra “Byens Barn – født i Marken på en tinntallerken” – Bodoni Forlag).