Dette nettstedet åpnet 18. januar 2009 og er en undersone av bergen360.no og i regi av BA. Alle som vil kan bidra med sine bilder. Bilder her vil kunne komme på trykk i BA eller bli brukt i andre av BAs medier. BAs serie “Den gang da” finner du hver dag i avisen. Har du bilder av mennesker, så passer de gjerne bedre på MittogDitt-sonen. Før du legger ut bilde, søk om du finner samme bilde fra før. Og du må ha opphavsrettigheter til bildet, eller godkjenning fra dem som har det.
Album: 1800-1879 | 1880-1889 | 1890-1899 | 1900-1909 | 1910-1919 | 1920-1929 | 1930-1939 | Bergen i krig 1940-1945 | 1940-1949 | 1950-1959 | 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | Ukjent årstall | Brudepar | Klassebilder | Postkort | Samferdsel | Offshore | Buekorps | BergensQuiz | Uløste Mysterier

Viser arkivet for stikkord nygårdsgaten

Ukjent når dette er tatt

Smed Gunnar Flood med svenner i Nygårdsgaten 29. Året var 1895.
Fotograf ukjent – UiB Billedsamlingen.

Fotograf P. Christiansen tok dette bildet av Nygårdsgaten 13 med omgivelser ca. år 1875.
Huset lå nederst på sørsiden av Herman Foss gate og inneholdt bl.a. J.E. Kindts Mineralvandfabrik. Her skal også Bergens siste comtesse ha bodd (iflg. UiB Billedsamlingen). Noen som kjenner mer til hvem hun var?

Et bilde med tilknytning til mitt forrige bidrag om Frøysethmarkens Våningshus (Christies gate 12), som vi ser helt til venstre. Her ser vi repslagermester Fredrik C. Svendsens vakre hage, hvor familien satt under de store trærne og nøt sin ettermiddagskaffe. Tilhøyre ses Nygårdsgaten med nr. 5 (tilh. firmaet Joh. D. Eche & Søn – overtatt av Bergens Tidende i januar 1919). Bygningene i bakgrunnen til venstre er garverbodene ved Lille Lungegårdsvanns fjære.
Når det gjelder selve hagen, så ble den i 1884 kjøpt av apoteker Ditlef Henrich Hilmer. Året etter bygde han en tre-etasjers leiegård her, Apoteket “Ørnen”.
(Fotograf: Knud Knudsen, UiB – Kilde: “Nygårdsgatens Krønike I.” av Jo Gjerstad).

Fotograf Olaf Andreas Svanøe tok dette bildet av husrekken Nygårdsgaten 38 – 48 rundt 1915.
Eier: Bergen Museum.
(Fra boken “Nygårdsgatens Krønike II” av Jo Gjerstad).

Nygårdsgaten ca. år 1870 sett mot nord. Den ble i begynnelsen (tidstypisk) kalt “Nygaardschausséen”. På bildet kan vi i forgrunnen se nyplantede trær og (skimte) hesjer. Husene til venstre var spekulasjonsbygg, oppført før reguleringsplanen for Nygård ble vedtatt. Av den grunn var de i flere år uten innlagt vann. For å endre på dette, tilbød huseierne kommunen dobbel vannavgift. I 1868 ble vannledningen ført frem til ytre deler av Nygård.
Kilde: “Æn om vi klædde fjeldet” av Jo Gjerstad (1993)
(Foto: P.A. Thorén, Det Kongelige Bibliotek, København)

I begynnelsen av tyveårene lå denne bensinstajonen (“Benzin Depot”) i Nygårdsgaten 93. Den tilhørte Vestlandske Petroleums Compani. Vi ser en personbil og en lastebil parkert på stasjonen.
(Fra UiB Billedsamlingen – Atelier KK).

  • Nygårdsgaten 2 (UBB-GHN-004) — BS-OK-015662 004
  • Nygårdsgaten 2 (UBB-GHN-008) — BS-OK-015662 010

BS-OK-015662 005
Bildet tatt ca. 1900 på balkong i 2. etasje på siden av bygget i Nygårdsgaten 2. I første etasje lå Apotek Ørnen som i 1978 ble flyttet ca. 100 meter.

Bildet er tatt mot syd-vest i retning mot Nygårdsgaten, og vi ser Birgittahjemmet eller St. Fransiscus sykehuset bak i Nygårdsgaten 3.