Dette nettstedet åpnet 18. januar 2009 og er en undersone av bergen360.no og i regi av BA. Alle som vil kan bidra med sine bilder. Bilder her vil kunne komme på trykk i BA eller bli brukt i andre av BAs medier. BAs serie “Den gang da” finner du hver dag i avisen. Har du bilder av mennesker, så passer de gjerne bedre på MittogDitt-sonen. Før du legger ut bilde, søk om du finner samme bilde fra før. Og du må ha opphavsrettigheter til bildet, eller godkjenning fra dem som har det.
Album: 1800-1879 | 1880-1889 | 1890-1899 | 1900-1909 | 1910-1919 | 1920-1929 | 1930-1939 | Bergen i krig 1940-1945 | 1940-1949 | 1950-1959 | 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | Ukjent årstall | Brudepar | Klassebilder | Postkort | Samferdsel | Offshore | Buekorps | BergensQuiz | Uløste Mysterier

Viser arkivet for stikkord stasjon

Som vi kan lese på kortet har avsender fått adresse Paradis. Hun gjør et nummer av dette på kortet til min farmor, sendt 5-10-1912.
Wikipedia : Fjøsanger stasjon ble opprettet 1883 som Fjøsanger stoppested på Vossebanen i Fjøsanger i Bergen, 1888 ble den oppgradert til stasjon. Stasjonen lå langs strekningen Minde – Midttun, som ble revet etter at Ulrikstunnelen hadde blitt tatt i bruk 1964.
Om Fjøsanger på Bergen Byleksikon
Klipper første avsnitt :
Fjøsanger, (første ledd i navnet kan ha sammenheng med norrønt fausk, morkent, råttent treverk, annet ledd er angr, fjord, vik), gnr. 16, gårdsbruk i Fana, ved nordenden av Nordåsvatnet, trolig anlagt den gang vannet var innerste del av en fjordarm. I en bakke sør for gårdstunet er det funnet plante- og dyrerester fra mellom-istiden for 120 000 år siden. Funnet vakte stor oppsikt, og det ble foretatt utgravninger 1975–77. Funnstedet ligger lenger nordvest enn noen tilsvarende lokalitet i Europa. Området er nå fredet. Gården grenset i 1776 mot Bønes, Helgeplasset, Øvre Fyllingen, Solheim, Litle Solheim og Storetveit.
Flere fine bilder på Fotomuseum Bergen fra Fjøsanger, bl.a. dette med bilde av Gamlehaugen

Jeg skulle gjerne hatt tak i bilder fra “Snopen”, som lå i Vetrlidsalmenning 21, hvor Escalon ligger i dag, like ved Fløibanestasjonen. Gjerne fra krigens dager. Slektninger av meg drev denne godteributikken i mange år. Er det noen som kan være behjelpelig med dette?

Fra Bergen byarkiv, Arkivet etter Harald Wesenberg. Enerett Bergen byarkiv.

Dette er trolig fra 1880-1900?

Fra en samling bilder etter Harald Wesenberg (1836-1907). Jeg synes det ser ut som en jernbaneskinne nederst til høyre.

Kirken ligner litt på Arna kirke, men tårnet stemmer ikke med dagens kirke.