Dette nettstedet åpnet 18. januar 2009 og er en undersone av bergen360.no og i regi av BA. Alle som vil kan bidra med sine bilder. Bilder her vil kunne komme på trykk i BA eller bli brukt i andre av BAs medier. BAs serie “Den gang da” finner du hver dag i avisen. Har du bilder av mennesker, så passer de gjerne bedre på MittogDitt-sonen. Før du legger ut bilde, søk om du finner samme bilde fra før. Og du må ha opphavsrettigheter til bildet, eller godkjenning fra dem som har det.
Album: 1800-1879 | 1880-1889 | 1890-1899 | 1900-1909 | 1910-1919 | 1920-1929 | 1930-1939 | Bergen i krig 1940-1945 | 1940-1949 | 1950-1959 | 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | Ukjent årstall | Brudepar | Klassebilder | Postkort | Samferdsel | Offshore | Buekorps | BergensQuiz | Uløste Mysterier

Viser arkivet for stikkord utsikt

Bildet viser ung kvinne med barnevogn i Fjellveien ved begynnelsen av 1900-tallet.
Utsnitt av bilde tatt av fotograf Olaf Andreas Svanøe – Universitetsmuséet i Bergen.

Byen i Nord
Bergen har mange fjell ,
Utsikt fra Fanafjellet .

Postkort fra Normann med utsikt over Bergen. Nordre Skansemyren i forgrunnen til høyre. Årstall oppgitt til 1920 – 1940.

  • Utsikt mot sentrum med Store Starefossen Gård i forgrunnen. — Dette postkortet fra Mittet & Co. viser Store Starefossen Gård i forgrunnen til høyre og med utsikt over vannet, byen og fjorden i bakgrunnen.
  • Utsikt mot Korskirken — Postkort fra Mittet & Co. fra før brannen i 1916 (eksakt årstall usikkert). Viser utsikt fra fjellsiden mot Korskirken.

To damer beundrer utsikten. Årstallet, som jeg trodde var 1946, må korrigeres til ca. 1955 – se kommentarene til bildet.

Utsikt Bergen sentrum over Lille Lungegårdsvann og byparken, 1890-1900. Dette bildet er en del av et pilot-prosjekt fra det amerikanske nasjonalbiblioteket. Les mer om bildets bakgrunn her. (Foto: Library of Congress)

BA har bedt historiker Geir Atle Ersland kommentere dette og han tilføyer: I år 1900 har folketallet steget til cirka 72,000. Etterspørselen etter boliger gjør at byen vokser i nye områder, og at det gamle sentrumsområdet kommer under press.

Bilder viser utsikten over store deler av Bergen sentrum. Cirka tidsfestet tidsrommet 1890-1900. Dette bildet er en del av et pilot-prosjekt fra det amerikanske nasjonalbiblioteket. Les mer om bildets bakgrunn her. (Foto: Library of Congress)

BA har bedt historiker Geir Atle Ersland kommentere dette og han tilføyer: I år 1900 har folketallet steget til cirka 72,000. Etterspørselen etter boliger gjør at byen vokser i nye områder, og at det gamle sentrumsområdet kommer under press.